Sigmund Freud > Noutăţi

Sigmund FreudFREUD
Noutăţi - Aprilie 2014

 

  • Cărţi

Balzac - La peu de chagrin În luna aprilie apare la editura Rivages et Payot, cartea lui Balzac La peau de chagrin care include şi Une névrose diabolique au 17e siecle (de Sigmund Freud), cu o prefaţă de Sarah Chiche. Care este legătura dintre Balzac şi Freud? Editorul ne lămureşte: La Peau de chagrin (1831) este ultima carte citită de Freud înainte de moartea sa la 23 septembrie 1939. Aceast ă poveste a unui pact faustic, reprezentat de pielea care se micşorează şi de viaţa care se scurtează pe măsură ce dorinţele eroului, Raphaël de Valentin, sunt împlinite, este un ecou al unui eseu scris de Freud în 1922,consacrat unui caz similar, acela al pictorului Christoph Haitzmann, şi aceleiaşi teme. Aceste două texte conţin întrebă ri cu care se confruntă societatea de azi: chestiunea alegerii, angoasa morţii şi depresia, precum şi fantasma longevit ăţii.

***

La editura PUF a apă rut recent cartea Cinq Psychanalyses de Sigmund Freud. Este o carte importantă, tradiţia psihanalitică păstrînd titlul dat de Freud şi respectîndu-i iniţiativa de a publica aceste cinci cazuri împreună. Lucrarea nu poate fi ignorată de nici un psihanalist. Pentru orice cititor ea va rămîne o sursă de inspiraţie, ni se spune în descrierea cărţii.

  • Cursuri

În cadrul unui curs despre sociologia religiilor de la Universitatea din Montréal, ţinut în perioada prim ăverii 2014, se ia in considerare şi abordarea critica a religiei, a lui Sigmund Freud. Despre Freud ş i abordarea sa ni se spune în descrierea cursului că aceasta nu va lăsa pe nimeni rece. Iată şi lecturile recomandate studenţilor: L'avenir d'une illusion (Viitorul unei iluzii) şi La malaise dans la culture (Indispoziţie în civilizaţie).

  • Diverse

În Stockholm, la Lucy Parson Library, începînd cu 1 aprilie, are loc o dezbatere pe tema Psychoanalysis and Politics. Perspectiva lui Freud asupra societăţ ii şi politicii a fost descrisă adesea drept pesimistă . Acest lucru se datorează existenţei unor pulsiuni antisociale şi violente în psihicul uman, aşa cum sunt ele prezentate de psihanaliză. În acelaşi timp, în descrierea acestui eveniment se menţionează şi posibilităţile unei mai bune înţelegeri a individului deschise de psihanaliză, precum şi atenţia acordată creativităţii şi autonomiei lui. Printre scrierile recomandate pentru participarea la această dezbatere se află, pe primul loc Group Psychology and the Analysis of the Ego. Prima sesiune de dezbateri se ţine pe 2 aprilie pentru a discuta primele patru capitole din scrierea lui Freud, lucrare pusa la dispoziţie online, gratuit.

***

Grupul de psihanaliză din Lyon, din zona Rhône-Alpes, are ca scop dialogul ştiinţific, formarea permanent ă a psihanaliştilor, precum şi transmiterea psihanalizei, bazate pe operele lui Freud şi pe acelea ale succesorilor săi. Din cadrul conferinţelor organizate de acest grup face parte şi aceea pe tema tulburărilor de identitate, conferinţă deschisă publicului, care are loc pe 15 aprilie.

--
Pagina realizată de Ana Drobot

Nouăţi


Home

Biografie

Cronologie

Autoanaliza

Comitetul secret

Dizidenţii

Dicţionar

Bibliografie

Recenzii

Referinţe

Mărturii

Imagini

Caută =>>

Contact

© 1998-2017, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa