Sigmund Freud > Noutăţi

Sigmund FreudFREUD
Noutăţi - Mai 2017

Prelegeri

Prelegeri despre Freud se organizea ză la Academia Psihanalitică din Viena pe 5 şi 6 mai.

***

În New Delhi are loc a patra prelegere anuală despre Sigmund Freud, pe data de 10 mai. Prelegerea va fi susţinut ă de domnul profesor Honey Oberoi Vahali şi va avea ca temă psihanaliza ca vocaţ ie.

Cursuri

Fundaţ ia Calea Victoriei organizează, începînd cu data de 5 mai, 3 ateliere pe tema Introducere în psihologia incon ştientului. Prima temă va fi structura psihicului la Sigmund Freud, Carl Jung ş i Alfred Adler. La Sigmund Freud se va discuta despre inconştient şi principiul plăcerii. La Alfred Adle r, despre dorinţa de putere ca principiu de guvernare a inconş tientului. La Carl Jung, despre inconştientul colectiv şi sincronicitate. A doua temă va fi structura şi dinamica inconş tientului. Pe scurt, vom vedea cum se exprimă inconştientul în viaţa de zi cu zi. A treia temă va fi: Căi de cunoaştere a propriului inconştient.

***

Ecole de psychanalyse Sigmund Freud organizează, pe 14 mai, la Marisilia, o zi de studiu a conceptelor fundamentale ale psihanalizei.

***

În North Sydney se organizează cursul The Social Thought of Sigmund Freud, între 29 ş i 30 mai. În timpul celor patru întîlniri se vor discuta în profunzime următoarele opere ale lui Freud: Gînduri despre război şi moarte, Psihologia mastelor şi analiza eului, Indispozi ţie în civilizaţie, şi Moise ş i monoteismul.

Grupuri de lectură

Pe 3 mai se întîlneşte un grup de lectură din Southampton, la Slug & Lettuce, din Above Bar Street, pentru a discuta despre Indispoziţie în civilizaţ ie de Sigmund Freud.

***

Psychanalyse en Méditerranée-Alpes-Provence organizează, la Aix-en-Provence, pe 15 mai, un atelier de lectură pe tema pulsiunii morţ ii.

***

Secţiunea clinică din Rennes organizează un atelier despre psihopatologia vieţii cotidiene. La întîlnirea din mai, pe 18, se vor discuta capitolele VIII, IX, X si XI din Psihopatologia vieţ ii cotidiene de Sigmund Freud.

--
Pagină de Ana Drobot.

Nouăţi


Home

Biografie

Cronologie

Autoanaliza

Comitetul secret

Dizidenţii

Dicţionar

Bibliografie

Recenzii

Referinţe

Mărturii

Imagini

Caută =>>

Contact

© 1998-2017, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa