Sigmund Freud > Noutăţi

Sigmund FreudFREUD
Noutăţi - Iunie 2015

 

Cărţi

Luna această apar mai multe cărţi scrise de şi despre Freud. Una dintre acestea este Freud - A Complete Introduction: Teach Yourself, care apare pe 26 iunie, şi al cărei autor este Lionel Bailly, lector la University College din Londra. Scopul cărţii este de a acoperi zonele cheie ale psihanalizei pe care studenţii ar trebui să le stăpînească. Acoperă noţiuni cheie, într-un limbaj foarte clar. Cartea ne spune inclusiv cum multe din teoriile lui Freud au intrat în folosirea de zi cu zi: inconştientul, refularea, terapia prin cuvînt, asociaţiile libere, transferul, complexul Oedip, narcisismul. Pentru recapitularea noţiunilor şi reţinerea lor există la sfî rşitul capitolelor întrebări şi rezumate.

O altă apariţie este Introduction a la psychanalyse de Sigmund Freud, editura Petite Bibliothèque Payot.

La Malaise dans la culture este publicată de Presses Universitaires de France.

La editura Points, Colecţia Points Essais, apare Totem et tabou. Editorul scrie că este unul din primele volume din textele cele mai importante ale lui Freud, retraduse sub direcţia lui Jean-Pierre Lefebvre. Volumul acesta se adresează, ca şi celelalte din serie, elevilor din clasele terminale din Franţa. Toate volumele sunt realizate însoţite de explicaţii menite să faciliteze parcurgerea scrierilor lui Freud.

Seminarii

New Centre for Psychoanalysis din Los Angeles organizează un seminar pe tema analizei viselor, începînd cu Interpretarea viselor de Sigmund Freud şi continuî nd cu studiul teoriilor lui Carl Jung, Alfred Adler şi Wilfred Bion. Ca urmare a participării la seminar, cursanţii vor trebui să poată să discute principalele teorii prezentate de Freud în Interpretarea viselor, să poată să facă un rezumat al teo riilor despre vise ale lui Jung, Adler şi Bion şi să exploreze tehnici de psihanaliză clinică utilizînd materialul pus la dispoziţie de vise.

Cursuri

Între 15 şi 26 iunie, Brown University din SUA organizează un curs intitulat Freud: Psychoanalysis and its Legacies . Cursul explorează în profunzime teoriile psihanalitice freudiene. Se vor studia cele mai influente din scrierile lui Freud, printre care Interpretarea viselor, Studii asupra isteriei, Indispoziţie în civilizaţiei, Despre narcisism şi Straniul.

***

La Amiens, în cadrul sesiunii 2015, Leçons d'introduction a la lecture des textes fondamentaux de la psychanalyse, Cinq psychoanalyses de Sigmund Freud, pe 4 iunie se va discuta despre Freud şi Ferenczi. Aceste lecţii sunt destinate studenţilor cursurilor universitare, dar şi tuturor celor care doresc să înceapă cu o abordare clinică şi teoretică psihanalitică.

***

Société Psychanalytique de Recherche et de Formation organizează o serie de prelegeri despre Freud şi seminarii de tehnică analitică, prima şi a treia miercuri din lună pe tema rezistenţelor în terapia psihanalitică: Resistances dans l'analyse. Resistances a l'analyse. Resistances de l'analyste. Conceptul de rezistenţă este de o importanţă capitală în conduita curei psihanalitice şi al regimului de ascultare.

Conferinţe

Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne Métropole organizează pe 1 iunie conferinţa Surréalisme: Le rêve et l'inconscient.

***

Pe 6 iunie are loc, la Bruxelles, conferinţă intitulată: Les 30 ans du Questionnement Psychanalytique - Psychanalyser aujourd'hui? Une éthique du soin. Se caută răspunsuri la următoarele întrebări: psihanaliza astăzi este sau nu acelaşi lucru ca şi psihanaliza de ieri? Există vreo schimbare?

Workshopuri

Atelierul clinic pe tema ascultării în procesul psihoterapiei ţine pînă pe 16 iunie 2015, şi este organizat de Maison de Société Belge de Psychanalyse din Bruxelles.

Grupuri de lecturǎ

Joël Clerget, psihanalist în Lyon, organizează seminarii de lectură a textelor freudiene. Pe 4 iunie se va discuta pe baza scrierii Problema economică a masochismului (1924).

***

Libre Association Freudienne din Paris organizează discuţii pe tema lucrării Eul şi sinele de Freud, pe 16 iunie. La Colombes, pe 24 iunie, se va discuta pe baza lucrării Interpretarea viselor.

***

La Paris are loc întî lnirea grupului de lectură din opera lui Freud a patra joi din lună. Al patrulea grup şi-a început o nouă serie de doi ani, din septembrie 2014. În primul an se intenţionează studiul primelor scrieri în ordine cronologică identific înd conceptele care vor fi dezvoltate mai tîrziu. Al doilea an este consacrat mai mult articolelor tehnice.

Grupuri de lucru

La Bordeaux, în 2015, în a doua marţi din lună, se organizează un grup de lucru pe tema visului şi a funcţiei acestuia în tratamentul psihanalitic: Rêver, travail du rêve, sa fonction et son devenir dans la cure. Munca acestui grup, legată de reflecţii asupra coşmarurilor şi viselor traumatice, a dus la necesitatea recitirii lucrării lui Freud Dincolo de principiul plăcerii (1920).

--
Pagina realizată de Ana Drobot

Nouăţi


Home

Biografie

Cronologie

Autoanaliza

Comitetul secret

Dizidenţii

Dicţionar

Bibliografie

Recenzii

Referinţe

Mărturii

Imagini

Caută =>>

Contact

© 1998-2017, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa