Sigmund Freud > Noutăţi

Sigmund FreudFREUD
Noutăţi - Septembrie 2014

  • Expoziţii

Pe 19 septembrie are loc la Galeria Belvedere din Austria o expoziţie care marchează a 75-a aniversare de la moartea lui Freud. Expoziţia este realizată de Joseph Kosuth ş i constă într-o selecţ ie de lucrări de artă de la Sigmund Freud Museum Contemporary Art Collection şi Belvedere Collection.

***

În luna septembrie mai poate fi vizitată la Muzeul Freud din Viena, pînă pe 5 octombrie, o expoziţie specială, Freud's Travels. Cultural experiences - psychoanalytical thought. Expoziţia se centrează pe numeroasele călătorii întreprinse de Sigmund Freud atît pentru afaceri cît şi pentru pl ăcere. Pentru a marca a 75-a aniversare a morţii lui Freud la 23 septembrie 2014, expoziţia aruncă o privire asupra plecării for ţate spre Anglia. Exilul, spune el, i-a permis să "moară în libertate".

Din expoziţ ie fac parte mutarea familiei lui Freud de la Pribor la Viena - prima călătorie a lui Sigmund Freud la vîrsta de 3 ani -, vizite în locurile antice din Italia şi Grecia, precum şi călătoria în America, î n 1909, unde a ţinut prelegeri

***

La Muzeul Freud din Viena are loc, pînă la 30 septembrie, evenimentul intitulat Hidden Freud. Este vorba de o expoziţie pe tema visului în psihanaliză. "Visul este o formă de gîndire" se anunţă în titlul expoziţiei. 

  • Cărţi

Pe 2 septembrie au apărut informaţii despre cartea Un secret du docteur Freud, de Éliette Abécassis. Este vorba de un roman de ficţiune, însă bazat pe fapte reale. Acţ iunea se petrece în Viena, în martie 1938, momentul în care Austria cade în mîinile naziştilor. La următoarea adresă se poate găsi şi un interviu cu autoarea:http://ici.radio-canada.ca/emissions/plus_on_est_de_fous_plus_on_lit/2014-2015 /chronique.asp?idChronique=347977

  • Grupuri de lectură

La biblioteca publică din Kansas City, pe 26 septembrie, se va organiza o întîlnire pentru discutarea cărţii lui Freud Viitorul unei iluzii. Întrucît nu sunt disponibile suficiente exemplare în biblioteci, textul este oferit online la: http://www.adolphus.nl/xcrpts/xcfreudill.html

--
Pagina realizată de Ana Drobot

Nouăţi


Home

Biografie

Cronologie

Autoanaliza

Comitetul secret

Dizidenţii

Dicţionar

Bibliografie

Recenzii

Referinţe

Mărturii

Imagini

Caută =>>

Contact

© 1998-2017, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa