Sigmund Freud > Noutăţi

Sigmund FreudFREUD
Noutăţi - Octombrie 2015

 

Seminarii

Seminarul centrat pe Dinamica transferului de Sigmund Freud se organizează pe 7 octombrie, în cadrul seriei intitulate Introducere în psihanaliză, de către Association Lacanienne Internationale din Lyon. 

***

ACPI (Ateliers Cliniques Psychanalyse Institution) din Arles organizează, din octombrie 2015 pînă în ianuarie 2016, seminarul despre La technique psychanalytique de Freud.

***

Pe 8 octombrie, în cadrul seminarului de iarnă organizat de Association lacanienne internationale din Rhône-Alpes se va discuta eseul Inconştientul de Sigmund Freud.

Cursuri

În semestrul de toamnă se ţine cursul Psychoanalysis and Religion, la Fordham University, de că tre Jacob Young. Pe lista lecturilor obligatorii se află Viitorul unei iluzii şi Totem şi tabu de Freud, precum şi Psihologie ş i religie de C.G. Jung. Pe lista lecturilor opţionale se află Moise şi monoteismul de Freud.

***

Un curs pe aceeaşi temă se ţine la Syracuse University, de prof. Ernest Wallwork: Depth Psychologies and Religious Ethics . Pentru prelegeri se vor studia următoarele opere ale lui Freud: Interpretarea viselor şi Indispoziţie în civilizaţie.

Conferinţe

Association Freudienne din Belgia organizează , pe 24 octombrie, conferinţa intitulată Les dimensions thérapeutiques de la psychanalyse (Dimensiunile terapeutice ale psihanalizei).

C ărţi

Începînd cu 8 octombrie se poate cumpă ra de pe amazon.co.uk cartea The Freud Encyclopedia: Theory, Therapy, and Culture, editată de Edward Erwin. În descrierea cărţ ii ni se spune că este prima enciclopedie care tratează în profunzime despre viaţa, munca ş i teoriile lui Sigmund Freud. Această sursa de documentare de la A la Z include subiecte precum teoria viselor şi complexul lui Oedip, dar şi schiţe biografice ale personalit ăţilor principale fă cînd parte din mişcarea psihanalitică avîndu-l conducător pe Freud.

***

Începî nd cu 15 octombrie, pe acelaşi site se poate cumpăra Dictionnaire Freud de Sarah Terquem.

Grupuri de lectură

Pe site-ul Birkbeck History Research Students' Forum este anunţată activitatea The Freud Reading Group. În cadrul acestui grup de lectură se citesc şi se discută operele complete ale lui Freud în ordine cronologică. La ultima întîlnire, de pe 30 septembrie, s-au citit din volumul III al Standard Edition paginile 1-87, pînă la finalul Obsessions and Phobias: Their Psychical Mechanism and their Aetiology. Pe 28 octombrie se vor continua lecturile şi discuţiile de unde s-a rămas.

***

Libre Association Freudienne organizează grupuri de lectură pentru discuţ ii despre următoarele opere ale lui Freud: Eul şi sinele (20 octombrie, Colombes) şi Interpretarea viselor (28 octombrie, Colombes).

***

Grupul ALI-Provence îşi propune să discute textele fundamentale ale lui Freud. Pe 14 octombrie, la Manosque, se va discuta eseul lui Freud Tehnica psihanalitic ă.

--
Pagina realizată de Ana Drobot

Nouăţi


Home

Biografie

Cronologie

Autoanaliza

Comitetul secret

Dizidenţii

Dicţionar

Bibliografie

Recenzii

Referinţe

Mărturii

Imagini

Caută =>>

Contact

© 1998-2017, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa