Sigmund Freud > Noutăţi

FREUD
Noutăţi - Octombrie 2016

Prelegeri

Prelegerea Sigmund Freud Der Arzt der Moderne va fi susţinută de Prof. Dr. Peter-André Alt, care îşi prezintă cartea despre biografia lui Freud, pe 20 octombrie la Universitatea Goethe din Frankfurt.

***

Prelegerea despre Sigmund Freud: Das Ich und das Es (1923) va fi susţinută pe 15 octombrie la Regensburg.

Conferinţe

Între 6-8 octombrie, la Brussels, are loc Prima Conferinţă de Psihanaliză pentru Studenţi. În cadrul acesteia va fi şi un curs care va oferi perspective psihanalitice despre subiecte precum munca teoretică şi clinică, cercetare şi film. Se vor prezenţa cadrele folosite în practica psihanalitică. Apoi se vor prezenţa visele, un subiect clasic şi central în psihanaliză.

Seminarii

Seminarul teoretic Angoisses collective - Masse, groups, liens se va ţine la Lille pe 15 octombrie. Subiectul central în constituie discuţiile despre masele iniţiate de Freud. O masă, un grup mare de oameni, nu se găseşte în natură, spune Freud. Freud distinge masele ocazionale de masele permanente, pe cele artificiale de cele naturale, pe cele primitive de cele organi zate, pe cele care au un conducător, un ghid, de cele care nu au.
În
Psihologia maselor şi analiza eu lui, din 1920, Freud dezvoltă una din primele teorii ale fascismului. Explică de ce masele sînt grupuri atît angoasate cît şi anxiogene, de ce pot impune individului o disciplină de fier şi de ce îl pot împinge la acte de violenţă extremă. Pentru ca o mas ă să se poată forma, indivizii care o compun trebuie să-i ofere ceva preţios: idealul eului. Dacă mulţimea e organizată de un şef, membrii ei trebuie să îşi înlocuiască idealul eului lor cu un obiect care să reprezinte un denominator comun al persoanei liderului respective.

***

Uni versitatea din Essex organizează un curs de cinci zile, Basic Freudian Concepts, între 1 şi 7 octombrie. Pentru participanţi nu sunt necesare cunoştinţe anterioare despre Freud şi psihanaliză.

***

Pe 9 octombrie are loc seminarul La pulsion de mort, în cadrul căruia se prezintă concepte din psihanaliză pentru începători, la Paris. Detalii la: http://epsf.fr/

--
Pagina realizată de Ana Drobot

Nouăţi


Home

Biografie

Cronologie

Autoanaliza

Comitetul secret

Dizidenţii

Dicţionar

Bibliografie

Recenzii

Referinţe

Mărturii

Imagini

Caută =>>

Contact

© 1998-2017, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa