Sigmund Freud > Noutăţi

Sigmund FreudFREUD
Noutăţi - Noiembrie 2017

Prelegeri

La Academia Psihanalitică din Viena au loc prelegeri despre Sigmund Freud, pe 17 şi 18 noiembrie.

Conferinţe

WASET organizează a 19-a conferinţă internaţ ională despre psihanaliză şi Sigmund Freud, în Melbourne, Australia, pe 29-30 noiembrie. Detalii la: https://www.emedevents.com/c/medical-conferences-2017/19th-international-c onference-on-psychoanalytic-theory-and-sigmund-freud-icptsf

Seminarii

Asociaţia Clinică din Polonia anunţă o serie de seminarii introductive în limba englez ă despre conceptele de bază ale psihanalizei dezvoltate de Sigmund Freud. Cele explorate în acest curs sunt inconştientul, compulsia la repetare, transferul şi instinctele. Scrierile clinice şi teoretice ale lui Freud (disponibile în traducerea poloneză ) vor servi drept bază pentru aceste seminarii şi discuţii. Nu sunt necesare cunoş tinţe anterioare despre Freud. Aceste seminarii vor fi de interes pentru oricine, începător sau avansat, care este interesat de psihanaliză şi efectele sale. Cursul va începe la 14 noiembrie 2017, se va desfăşura două zile pe săptămînă (marţi şi vineri), de la 19:00 la 21:00, format din 10 seminarii - care se încheie la 14 decembrie 2017. Detalii la: https://www.klinikametoda.pl/introductory-course-1/

Expoziţii

La Muzeul Sigmund Freud din Viena are loc expoziţia Hidden Thoughts of a Visual Nature, pe 17 şi 18 noiembrie.

Ştiinţa psihanalizei i-a fascinat întotdeauna pe artişti - atît ca mijloc de reflecţie, cît şi ca instrument de creare a sensului, iar "opera culturală a lui Freud" (Thomas Mann) rămîne un subiect popular pentru mulţi artişti contemporani: imaginile expoziţiei facilitează accesul la ideile inconştiente - prin artă se poate vizualiza percepţia noastră în cadrul experienţei visului. Lucră rile din colecţia de artă conceptuală a Muzeului Sigmund Freud furnizează dovezi impresionante ale acestui fapt.

Casa unde Freud şi-a primit odată pacienţii şi a trecut prin procesul autoanalizei devine acum locul unei expoziţii prin care artiş tii contemporani explorează prin propriile mijloace aceleaşi teme.

Teatru

În Fran ţa, la Paris, la Kingsworth International School se organizează o discuţie pe baza piesei Freud and I. Este vorba de un bărbat care îşi cheamă soţia ca să aranjeze divorţul devastat de aflarea veştii infidelităţii ei. El imaginează o întîlnire cu Freud cu care începe o conversaţie. Programul explorează teoriile, opiniile şi perspectivele lui Freud cu privire la ciudăţeniile naturii umane şi ale rela ţiilor complicate.

Proiecţii de filme

În Austria, la Biblioteca Naţional ă, are loc proiecţia filmului The Seven Per Cent Solution pe data de 22 noiembrie 2017. Detectivul Holmes căl ătoreşte la Viena pentru a fi supus nu doar unui tratament ca pacient al lui Sigmund Freud, dar şi pentru a-şi trata dependenţa de cocain ă.

Filmul a fost proiectat şi în România, şi nu este de ocolit deoarece, dincolo de ficţiune, subliniază atent cîteva din aspectele fundamentale ale tratamentului psihanalitic în variantă freudiană.

--
Pagină de Ana Drobot.

Nouăţi


Home

Biografie

Cronologie

Autoanaliza

Comitetul secret

Dizidenţii

Dicţionar

Bibliografie

Recenzii

Referinţe

Mărturii

Imagini

Caută =>>

Contact

© 1998-2017, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa