Sigmund Freud > Noutăţi

Sigmund FreudFREUD
Noutăţi - Decembrie 2017

Cursuri

Cursul Institutului de Psihanaliză organizat la Byron House, Londra, are în vedere însuşirea unor noţ iuni fundamentale. Este destinat celor care doresc să dobîndească o cunoaştere mai aprofundată a ideilor psihanalitice şi modalit ăţile în care acestea sunt aplicate în activitatea clinică . Cursul se desfăşoară între 28 septembrie 2017 şi 28 iunie 2018.

***

Într-un curs despre noţiuni de bază în psihanaliz ă, care durează din luna octombrie 2017 pînă în iunie 2018, organizat de Universitatea din Seattle, SUA, în luna decembrie se va discuta despre teoria libidoului. Din cuprinsul cursului se menţionează: dezvoltarea libidoului, pulsiunile ş i complexul Oedip.

Seminarii

Un seminar pe tema Patologie ş i normalitate în prezent este organizat de Institutul de Psihanaliză Sigmund Freud din Frankfurt, pe 16 decembrie. Se consideră că în cadrul seminarului ar trebui discutate modificărilor contemporane ale patologiei şi ale normalităţ ii. Accentul nu se pune doar pe dezvoltarea "patologiilor" individuale sau sociale, ci mai ales pe diferitele variante ale "normalizării" formelor distructive ale relaţiei cu sine şi cu alţii.

Ateliere

Un atelier de introducere in psihanaliză este organizat de Institut du Champ Freudien, departamentul de psihanaliză Paris VIII, secţiunea clinică Clermont-Ferrand, în perioada 9 noiembrie 2017 - 26 aprilie 2018.

***

Între 23 noiembrie ş i 14 iunie 2018 se organizează, de către UFORCA Rennes, un atelier de introducere în psihanaliză. Tema este Sex, fantasmă şi libido în două din operele lui Freud: Trei eseuri asupra teoriei sexualităţii şi Viaţa sexuală. Pe data de 21 decembrie 2017 se va discuta pe subiectul Copilul, un mic pervers polimorf , iar din operele lui Freud discuţiile se vor baza pe Sexualitatea infantil ă din Trei eseuri şi Teoriile infantile asupra sexualităţii din Viaţ a sexuală.

Prelegeri

Prelegerea anuală organizată de Institutul de Psihanaliză din Londra, la Byron House, are loc pe 6 decembrie şi este pe tema vorbirii cu propria persoană , şi a rolului limbajului în tratamentul pacienţilor nevrotici ş i a copiilor cu autism.

Conferinţe

Asociaţia Romain Rolland din Bourgogne organizează o conferinţă pe tema corespondenţ ei dintre Sigmund Freud şi Romain Rolland, pe 9 decembrie 2017.

***

Conferinţa The Evolution of Psychotherapy din Anaheim are loc între 13 şi 17 decembrie 2017.

***

Un curs despre tradiţia intelectuală german ă (Marx, Nietzsche şi Freud) se organizează la NYU Berlin în perioada august 2017 - 12 decembrie 2017. Partea despre Sigmund Freud are loc între 11 noiembrie ş i 5 decembrie, şi cuprinde următoarele teme: vise şi sexualitate, Eros şi Thanatos, sine şi eu, religie şi civilizaţ ie, iar în ultimul curs printre lecturile recomandate se află aceea despre Moise şi monoteism.

***

Institutul Statal de Instruire Superioară Gobetti Volta din Italia organizează un ciclu de conferinţe Miturile oraşului: Freud şi Viena, susţinut de profesori ai acestei instituţ ii şi de vorbitori externi în lunile octombrie - decembrie 2017. Evenimentul este deschis publicului larg şi se compune din articolele publicate pe această temă în ultimul număr al revistei Il Gobetti, lansat în iunie anul trecut.

--
Pagină de Ana Drobot.

Nouăţi


Home

Biografie

Cronologie

Autoanaliza

Comitetul secret

Dizidenţii

Dicţionar

Bibliografie

Recenzii

Referinţe

Mărturii

Imagini

Caută =>>

Contact

© 1998-2017, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa