Sigmund Freud > Noutăţi

Sigmund FreudFREUD
Actualităţi

 

  • Cărţi

Michael Hart a lansat în 1978 The Book of 100 (Cartea celor o sută), un clasament ale celor mai mari personalităţi din toate timpurile. Freud ocup ă locul 69. Pentru a viziona topul complet, puteţi accesa http://www.adherents.com/adh_influ.html

O altă carte despre Freud este Making sex: Body and Gender from the Greeks to Freud ( Sexul - corp şi gen de la greci la Freud) din 1992 a lui Thomas Laqueur. Autorul face o istorie a sexului de la cele mai vechi timpuri din care avem date din acest domeniu şi pînă la teoriile lui Freud, care au schimbat foarte mult viziunea asupra sexului.

În 1994, Rochard Appignanesi scrie Freud for Beginners (Freud pentru incepă tori). Cartea constă în prezentarea pe ielesul tuturor a vieţii şi a operei lui Sigmund.

În 1996 vede lumina tiparului Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanalytical Thought (Freud - o istorie a gîndirii moderne psihanalitice) de Stephen Mitchell şi Margaret Black. Autorii încearcă să prezinte influenţa în societatea contemporană a gîndirii psihanalitice.

Elliot Oring scrie în 1997 The Jokes of Sigmund Freud: A Study in Humor and Jewish Identity (Glumele lui Sigmund Freud - un studiu asupra umorului în rîndul evreilor). Descoperim legătura strînsă între Freud şi identitatea sa evreiască. Orig observă faptul că Freud se regăseşte frecvent în glumele pe care le spune, în special în ceea ce priveşte statutul său social şi psihologic

Freud: a Modern Reader (Freud - un cititor modern) este o carte scrisă de Rosine Perelberg în 2005, în care autoarea încearcă să facă teoriile medicului neuropsihiatru accesibile publicului larg şi prezinte influenţa acestuia în tratamentele din mediul psihiatric din ziua de azi. Fiecare capitol introduce un text-cheie din opera freudiană, pe care-l g ăsim pus în legatură cu gîndirea contemporană din domeniul psihanalizei.

O carte mai recentă (din toamna lui 2007) despre Freud este Introducing Freud (Introducere la Freud) de Richard Apignanesi şi Oscar Zarate. Cei doi prezintă incredibila viaţă a lui Sigmund ş i impactul teoriilor sale asupra gîndirii umane începînd cu secolul al XIX-lea.

  • Evenimente

Data de 6 mai 2008 a marcat cea de-a 152a aniversare a lui Freud!

Vineri, 9 mai 2008, Academia de Arte din Berlin a organizat o ceremonie de comemorare a tuturor cărţilor arse în Germania la trei luni după venirea la putere a lui Adolf Hitler, în special ale celor scrise de evrei. Printre autorii care şi-au văzut munca în flăcări î n timpul lui Hitler se numără şi S igmund Freud. Preşedintele Germaniei, care a ţinut un discurs la Academie, a menţionat urmă toarele: Comemorăm astăzi 75 de ani de cînd nu numai aici în Berlin, ci în intreaga Germanie, zeci de mii de oameni aplaudau în timp ce naziş tii aruncau în foc cărţile unori mari autori precum Erich Kaestner, Sigmund Freud, Karl Marx, Kurt Tucholsky şi mulţi alţii.

  • Expoziţii

Muzeul de Fotografie contemporană din Milano, Italia organizează în perioada 11 mai – 7 septembrie 2008 Alle otto. Solito posto & Tales from Freud. Victor Burgin, creatorul acestei expoziţii a fost inspirat de personalit ăţi precum Karl Marx, Sigmund Freud, Michael Foucalt şi Roland Barthes. Seriile de fotografii din Tales from Freud includ In Lyon (1980), In Grenoble (1981), Gradiva (1982), Olympia (1982) şi Portia (1982).

  • Diverse

Anna Russel - un cîntecel despre psihanaliza şi despre Freud este Jolly Old Sigmund Freud. Dacă doriţi să citiţi versurile, click pe http://ingeb.org/songs/iwenttom.html

--
Pagină realizată de Cristina Ilenescu

Nouăţi


Home

Biografie

Cronologie

Autoanaliza

Comitetul secret

Dizidenţii

Dicţionar

Bibliografie

Recenzii

Referinţe

Mărturii

Imagini

Caută =>>

Contact

© 1998-2017, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa