Sigmund Freud > Noutăţi

Sigmund FreudFREUD
Actualităţi

  • Cărţi

Amy M. Demorest este autoarea a Mari teoreticieni în domeniul psihologiei - cum experientele personale au influenţ at ideile din domeniul profesional. Autoarea susţine că cele trei mari şcoli dominante î n domeniul psihologiei - cea de psihodinamică, cea behavioristă şi cea fenomenologică - au fost puternic influenţ ate de experienţele personale ale întemeietorilor şi/sau promotorilor acestora, respectiv Sigmund Freud, Skinner şi Carl Rogers. Fiecare dintre cei trei credea că a descoperit adevărul, însa cele trei adevăruri sunt complet diferite. Cartea demonstrează cum viaţa personală (relevată prin scrisori, jurnale, biografii, autobiografii şi scrieri profesionale) a influenţat teoriile celor trei. Stilul cărţii este destul de accesibil şi poate fi folosită în cursurile de personalitate, psihologie clinică, istoria psihologiei şi chiar în terapii.

Strategii ale geniilor (volumul al 3lea) este o carte scrisă de Robert Dilts ce studiază trei personalităţi văzute ca genii: Freud, da Vinci şi Nikola Tesla. Autorul însă nu se limitează la simpla prezentare a acestora, ci chiar ne dă şi cîteva sfaturi, strategii mentale pentru a incepe să avem aceleaşi rezultate ca şi geniile prezentate. Freud ocupă mai mult de jumătate din acest volum. Cartea poate fi utilă celor care vor să-şi îmbunătăţească strategia de lucru.

Freud mi-a spus este cartea lui Steen Kristensen, scrisă şi publicată în daneză în 2006. Opera in clude o biografie triplă a prinţului George a Greciei şi Danemarcei, a prin ţesei Maria Bonaparte ş i a lui Sigmund Freud. Per ansamblu, cartea merită citită. Aceasta începe cu o prezentare a copilăriei prinţesei Maria, apoi cu noaptea nunţii dintre Maria şi George şi cu referiri la aman ţii prinţesei ş i la suspiciunile acesteia că George ar fi homosexual. Freud este prezentat în relaţ ie cu cei doi.

  • Teatru

Dupa o pauză de aproximativ 10 ani, Metaluna revine la Chicago la teatrul WNEP. Piesa de teatru a fost considerat ă la lansare ca singura din lume ce include elemente dadaiste. La începutul secolului al XXlea, doctorul Carlton Twist este obsedat de creiere în scopul cercetărilor academice. Acesta caută cu disperare subiecţi pentru experimentele sale. Cu ajutorul prietenului să u, Sigmund Freud, Twist cheamă un grup dadaist de teatru din Europa pentru a pune în scenă spectacolul în Metaluna, Indiana. Scenaristul nu a intentionat să creeze ceva coerent, ci să scoată în evidenţă ridicolul, să creeze conflicte şi să le lase nerezolvate. Adepţii curentului dadaist ar fi foarte încîntaţi să vadă aceasta piesă . (sursa Time Out Chicago)

  • Video

Darwin, evolution, Sigmund Freud and How we lead our children astray (Darwin, evoluţionismul, Sigmund Freud şi cum ne conducem copiii pe căi greşite) este o inregistrare video a lui James J. Traitz, autorul cărţii Don't Stop Your Mind (Nu-ţ i opri mintea). Scopul acestuia este de a demonstra că ne invăţăm copii lucruri greş ite, el fiind adeptul fizicii cuantice. El ne dă trei exemple de invăţături ce influenţează în mod negativ copii. Prima este ştii nţa care spune că totul s-a întîmplat din pure coincidenţ e (crearea Universului, naşterea vieţii pe Terra). A doua este teoria evoluţionismului a lui Darwin, din care Traitz conclude că înţelegem că numai cei ce au fost mai puternici au supravieţ uit, deci suntem, într-un fel, fiii unor criminali. În sfîrşit, cea de-a treia este teoria lui Freud conform căreia, după Traitz, nu trebuie să avem încredere în instincte ş i nici nu putem să decidem pe cont propriu, deoarece vom fi tot timpul guverna ţi din umbră de inconştient.

Desigur că ultimul exemplu este limitativ (şi eronat) întrucît teoria lui Freud nu se opreşte la observaţiile lui Traitz şi derivă din suma experienţelor confirmate în plan clinic. Este interesant însă de văzut cum privesc neiniţiaţii gîndirea lui Freud şi mai ales faptul că ei refuză obstinat să verifice această gîndire, gîndind şi, în special, experimentînd. Lenea intelectuală este mare chiar şi la intelectuali! (Nota Ioan Ionuţ).

--
Pagină realizată de Cristina Ilenescu

Nouăţi


Home

Biografie

Cronologie

Autoanaliza

Comitetul secret

Dizidenţii

Dicţionar

Bibliografie

Recenzii

Referinţe

Mărturii

Imagini

Caută =>>

Contact

© 1998-2017, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa