Psihanaliza - Editorialpowered by FreeFind
 

 De ce nu este receptat Jung?

Carl Jung

Deși am mai scris despre Jung, cred că este necesar să reiau următoarea întrebare: de ce nu este Jung receptat?

Psihologia lui Jung are multe elemente pe care le găsim azi în curentul New Age. De asemenea, mult elemente care hrănesc interesul pentru gnoză. Iar faptul că psihologia analitică nu se limitează la un tratament simptomatic - ca cea a lui Freud -, că nu se limitează adică la viața instinctivă ar fi trebuit să o facă mult agreabilă. În plus, atingerea cu subiectele amintite mai sus ar fi trebuit să stimuleze interesul persoanelor care nu urmăresc o psihoterapie ci substratul esoteric din spatele ei.

Jung este azi incomparabil mai puțin receptat decît Freud. Una din explicații ar fi că programa școlară în Statele Unite include lecții despre teoriile lui Freud, ceea ce nu este cazul cu Jung.

În al doilea rînd cei care citesc azi articole despre Jung au impresia că asistă practic la sfîrșitul lui Jung. Articolele se doresc originale și nu mai au nimic din psihologia celui care le-a inspirat. Nu găsești nimic de la Jung în aceste articole. Acest aspect a fost relevat și de unii critici care încercau să explice slaba receptare a lui Jung în Occident. Cei care scriu pe linia lui Jung l-au uitat sau l-au pierdut pe drum!

În fine, se pare că și psihoterapia jungiană este total străină de moștenirea lui Jung. E greu de spus ce învață candidații la această disciplină la Institutul Jung, dar se pare că nimic sau aproape nimic legat de Jung.

Dacă Freud mai este interesant pentru că este prezent în manuale, pentru că este practicat în psihoterapie sau pentru că consemnăm o vastă activitate culturală internațională legată de numele lui, Jung nu se bucură de toate aceste avantaje. În plus, așa cum am încercat să schițez aici, nici cei care pretind că îl reprezintă nu o fac într-o manieră convingătoare.

Probabil că vom asista treptat la stingerea totală a interesului pentru Jung.

La noi nu există nici cel mai neînsemnat gest în direcția promovării și asimilării gîndirii lui Carl Jung. Dacă despre Freud se mai vorbește în șoaptă, despre Jung nici pomeneală. AROPA a publicat totuși cîteva lucrări de sinteză (cu comentarii vaste) care au în centru cîteva concepte fundamentale jungiene. De asemenea, am creat și un forum liber discuțiilor pe Net. Avem și un site de informare  - singurul din România -, plus un curs online de interpretarea viselor după metoda lui Jung.

Jung continuă să fie neînsemnat pentru români, desigur, din alte motive. Cuplați numai la ce se vehiculează senzațional în Occident, românii nu au cum să afle de Jung. Și chiar dacă ar afla, nu s-ar putea descurca ușor prin labirintul gîndirii sale complexe. Or ceea ce nu e simplu, nu se explică de la prima citire, fără efort, riscă să rămînă veșnic în umbră.

--
Articol de Ioan Ionuț

icon

Resurse:
-
Publicații ROPA: Analiza viselor , ediție critică [epuizată în format tipărit, existentă numai în format electronic (ebook)], ediția a II a revăzută. Adresa: https://www.psihanaliza.org/aropa/ebooks_1.html.

- Forum de discuții: https://www.psihanaliza.org/forum/

- Cursul online de interpretare a viselor după metoda Jung:
https://www.psihanaliza.org/jung/jung_visele.html.

subt 

<= Home | Psihanaliza | Cursuri

Articole | Publicații

Asistență online | Forum | Blog

Contact

© 1998-2023, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa