Psihanaliza > Editorial

 De ce nu este receptat Jung?

Deşi am mai scris despre Jung, cred că este necesar să reiau următoarea întrebare: de ce nu este Jung receptat?

Psihologia lui Jung are multe elemente pe care le găsim azi în curentul New Age. De asemenea, mult elemente care hrănesc interesul pentru gnoză. Iar faptul că psihologia analitică nu se limitează la un tratament simpt omatic - ca cea a lui Freud -, că nu se limitează adică la viaţa instinctivă ar fi trebuit să o facă mult agreabilă. În plus, atingerea cu subiectele amintite mai sus ar fi trebuit să stimuleze interesul persoanelor care nu urmăresc o psihoterapie ci substratul esoteric din spatele ei.

Jung este azi incomparabil mai puţin receptat decît Freud. Una din explicaţii ar fi că programa şcolară în Statele Unite include lecţii despre teoriile lui Freud, ceea ce nu este cazul cu Jung.

În al doilea rînd cei care citesc azi articole despre Jung au impresia că asistă practic la sfîrşitul lui Jung. Articolele se doresc originale şi nu mai au nimic din psihologia celui care le-a inspirat. Nu găseşti nimic de la Jung în aceste articole. Acest aspect a fost relevat şi de unii critici care încercau să explice slaba receptare a lui Jung în Occident. Cei care scriu pe linia lui Jung l-au uitat sau l-au pierdut pe drum!

În fine, se pare că şi psihotera pia jungiană este total străină de moştenirea lui Jung. E greu de spus ce învaţă candidaţii la această disciplină la Institutul Jung, dar se pare că nimic sau aproape nimic legat de Jung.

Dacă Freud mai este interesant pentru că este prezent în manuale, pentru că este practicat în psihoterapie sau pentru că consemnăm o vastă activitate culturală internaţională legată de numele lui, Jung nu se bucură de toate aceste avantaje. În plus, aşa cum am încercat să schiţez aici , nici cei care pretind că îl reprezintă nu o fac într-o manieră convingătoare.

Probabil vom asista treptat la stingerea totală a interesului pentru Jung.

La noi nu există nici cel mai neînsemnat gest în direcţia promovării şi asimilării gîndirii lui Carl Jung. Dacă despre Freud se mai vorbeşte în şoaptă, despre Jung nici pomeneală. AROPA a publicat totuşi cîteva lucrări de sinteză (cu comentarii vaste) care au în centru cîteva concepte fundamentale jungiene. De asemenea, am creat şi un forum liber discuţiilor pe Net. Avem şi un site de informare  - singurul din România -, plus un curs online de interpretarea viselor după metoda lui Jung.

Jung continuă să fie neînsemnat pentru români, desigur, din alte motive. Cuplaţi numai la ce se vehiculează senzaţional în Occident, românii nu au cum să afle de Jung. Şi chiar dacă ar afla, nu s-ar putea descurca uşor prin labirintul gîndirii sale complexe. Or ceea ce nu e simplu, nu se explică de la prima citire, fără efort, riscă să rămînă veşnic în umbră.

icon

Resurse:
-
Publicaţii ROPA: Analiza viselor , ediţie critică [epuizată în format tipărit, existentă numai în format electronic (ebook)], ediţia a II a revăzută. Adresa: http://aropa.freudfile.org/ebooks_2.html

- Forum de discuţii : http://www.psihanaliza.org/forum/

- Cursul online de interpretare a viselor după metoda Jung:
http://www.psihanaliza.org/jung/jung_visele.html.

© 1998-2019, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa