Psihanaliza > Editorial

 Psihanaliza freudiană şi globalizarea

Ori de cîte ori citim o prezentare despre Freud şi psihanaliză trebuie să dăm în final despre secţiunea critică. Iată cum sună această secţiune într-un text publicat de Wikipedia în română:

În ultimele decenii teoriile şi lucrările lui Freud au fost analizate critic de numeroşi cercetători şi istorici ai ştiinţelor, care au relevat frecvente îndepărtări de la rigoarea şi etica ştiinţifică. Unii autori nu au ezitat să-l acuze pe Freud de fraudă, demonstrând că acesta a alterat în mod repe tat şi sistematic datele clinice pentru a-şi justifica teoriile, a prezentat tratamente uate drept reuşite sau chiar că, în anumite articole, ar fi inventat cu totul cazuri şi pacienţi cu scopul de a-şi promova metodele. Conform acestor critici, şcoala psihanalitică a avut mai curând caracteristicile unei mişcări politice sau religioase decât ale unui curent ştiinţific, Freud transformându-se în profetul său. Cele mai severe evaluări contemporane nu se feresc să califice freudismul drept pură "şarlatanie ".*

Nu trebuie să ne deruteze acest paragraf dur în care nu aflăm mai nimic, ca de pildă, care sînt de fapt datele clinice alterate etc. Nu vom căuta să înţelegem ce importanţă are pentru un matematician sau savant chimist abordarea ştiinţifică a psihanalizei! Să ne gîndim la situaţia comică în care pacientul vindecat prin psihanaliză ar exclama în final: Da, dar psihanaliza nu e ştiinţifică, la ce bună vindecarea!

De fapt paragraful citat cu anatema aruncată psihanalizei, care ar fi la urma urmei o şarlatanie, se explică de la sine dacă mai adăugăm şi propoziţia finală:

Astăzi, psihanaliza este o teorie şi o metodă practicată şi în combinaţie cu alte metode, cu eficacitate terapeutică recunoscută (subl. N. J. C.).*

Oare de unde ideea stupidă că psihanaliza este viabilă dacă este practicată în combinaţie? Iată întrebarea! Răspunsul e foarte simplu: tendinţa generală pe Internet şi nu numai de globalizare. Adică, în speţa noastră, nu e bun ce este specializat, de sine, pur, original, ci ce este în amestec, în diluţie, adică vag, impur, fără contur precis.

La oameni fenomenul acesta se numeşte socializare. Amestec de indivizi prin intermediul "mediilor de socializare" astfel încît ei devin o masă indistinctă (sau definită vag "prieteni"). De ce este nevoie de acest amestec? Pentru că masa poate fi uşor manipulată economic sau politic. Indivizii separaţi, cu idei personale, originali sînt dificil de controlat - ei reacţionează, gîndesc pe cont propriu, judecă! Indivizii în masă îşi pierd caracteristicile individuale şi sucombă sugestiei masei. Cred că am spus destul în acest sens.

Revenind la psihanaliza lui Freud, şi ea devine ceva vag, nespecific , în amestec cu alte metode. Acest amestec ne evocă o întîmplare veche cî nd Carl Jung, iniţial promotor al psihanalizei în America i-a sugerat lui Freud să mai renunţe la elogiile teoriei sexuale de dragul publicului American puritan. Freud a refuzat indignat să facă compromisuri comerciale care ar vătăma teoria şi practica psihanalitică.

Iată ceea ce vrea să înlăture Google şi toate mecanismele psiho-sociale uriaşe puse în joc de globalizare: specificitatea, originalitatea, tot ce nu are pereche, ceea ce se defineşte prin sine. Iar dacă psihanaliza se încăpăţînează să fie freudiană, atunci trebuie demolată ca şarlatanie.

*Citat din articolul publicat la adresa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud.

--
Articol de Jean Chiriac

 

© 1998-2019, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa