Psihanaliza > Editorial

De Crăciun miloși, dar nu și în restul anului

Ca în fiecare an, Crăciunul este serbat de televiziuni cu mare fast. Dar ce este mai pregnant este accentul pus pe ajutorare și compasiune. Emisiunile și documentarele ne vorbesc despre copiii fără resurse, din famili sărace, despre bolnavi și bătrîni fără niciun suport moral sau material. Sîntem invitați să facem ceva pentru aceste persoane defavorizate, să ne implicăm în viața lor, să le aducem un pic de speranță și lumină. Primul pas îl fac societățile comerciale din zona media care oferă sume de bani, obiecte sau ajutor în diferite privințe. Totul pare ca de basm și-ți vine să exclami cu admirație: "Iată românul"! Desigur că avem totdeauna o deschidere tainică spre acest gen de afirmație care ne mai usurează un pic complexele de inferioritate...

Ceea ce nu se observă în acest context exalant de serbare și milostenie este evidența: nu ne gîndim la cei nevoiași și nu-i ajutăm decît în cele cîteva zile care preced și urmează Crăciunul. În restul anului, nimănui nu-i pasă de copiii nevoiași, de pensionarii abandonați, de bolnavi, de handicapați. Nimeni nu-și amintește faptele de la Crăciun și nici nu are înclinația să o facă pentru că, la drept vorbind, sîntem prea absorbiți de noi înșine și prea puțin educați pentru compasiune și co-existență comunitară...

De ce? Cred că sînt multe explicații care pornesc de la sentimentul coeziunii sociale și sfîrșesc cu eterna prblemă, cel puțin prentru unii, a măsurii în care românul a fost într-adevăr creștinat (știut fiind că educarea pentru compasiune este unul din reperele creștinismului normativ). Nu avem destulă vizuiune și nu înțelegem de ce compasiunea, mila și înțelegerea aproapelui pot fi punți către dezvoltare și integrare socială în sensul creării unei atmosfere de coeziune care, fără discuție, are efecte benefice în spațiul social și politic. Altfel spus, conduce la progres.

Egoismul trădează două carențe: una care ține de incompleta maturizare și cealaltă, nu mai puțin importantă, de nesiguranța socială, o constantă istorică a românilor. Ambele combinate duc la absență în spațiul social și la lipsă de empatie. Rezultatul este trăirea vidată de înțelegere și înclinația de a-ți "trage plapuma" excesiv pentru tine în detrimentul celuilalt. Și cum aproapele este motivat, ca și tine, de egoism, te las să deduci concluziile.

--
J. Chiriac

 

Home | Psihanaliza | Cursuri | Articole

 Asistență 24x24 | Forum | Blog

Contact

© 1998-2023, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa