O M E N # 11 - E D I T O R I A L


Psihanaliza pentru începători

Proiecte - perspective

Aşa cum aţi observat, actualul număr al revistei este dedicat începătorilor. Cine sînt începătorii? Mai întîi, toţi cei care au informaţii vagi despre psihanaliză şi vor să afle mai mult. Aceştia constituie publicul larg - oameni cu profesii diverse, cei mai mulţi intelectuali, care arată deschidere faţă de psihanaliză.

În al doilea rînd, m-am gîndit la cei care au informaţii despre ce este psihanaliza şi ar vrea să le aprofundeze prin cunoştinţe practice.

După cum ştim, psihanaliza desemnează cel puţin trei domenii înrudite. Primul este cel al cercetării şi investigării psihicului abisal. Al doilea, care rezultă din primul, este cel al terapiei nevrozelor. Şi, în fine, al treilea, se referă la cunoştinţele degajate în urma investigării analitice.

Cînd vorbesc despre cunoştinţe practice, în contextul de faţă, mă refer mai ales la tehnicile psihanalitice de investigare psihică. Aceste tehnici sînt: asociaţiile libere, interpretarea actelor ratate şi analiza viselor.

Redacţia revistei OMEN a considerat util să insiste mai mult pe tehnicile de investigare psihică, pe care să le prezinte publicului doritor de a adaugă la informaţiile teoretice despre psihanaliză elemente de practică individuală. Timp de trei numere consecutive, revista OMEN va aborda într-o manieră cît se poate de accesibilă modalitatea practică de a lucra cu asociaţiile libere, cu actele ratate şi cu visele.

Acest proiect va fi susţinut de publicarea unei cărţi intitulată: "Psihanaliza pentru începători - ghid practic". Cartea va fi susţinută şi ea, online (prin Internet), de un forum de discuţii creat special pentru a superviza practica psihanalitică a doritorilor. Unul din specialiştii noştri va intra în contact cu cei interesaţi de exerciţii practice, prin intermediul Internetului. Supervizarea - care se va adresa numai publicului serios, doritor să înveţe - va fi gratuită.

Toate aceste eforturi vor încerca să depăşească şi la noi bariera greu de trecut dintre teorie şi practică în domeniul psihanalizei. Ele vor deschide calea spre un curs de formare în psihanaliză, plănuit să apară anul viitor -1993 - care va include un modul teoretic de circa un an şi un modul de psihanaliză didactică, care va dura circa 2 ani.

La acestea se mai adaugă serviciul online de consiliere oferit pe situl nostru de la adresa http://www.freudfile.org/psihanaliza. Şi acest serviciu este gratuit.