O M E N # 13 - E D I T O R I A L


Sexualitatea fără perdea

Cîteva gînduri despre moda dialogurilor pe teme sexuale
în publicaţiile româneşti

Este la modă azi ca ziarele şi revistele de interes general să publice o rubrică de corespondenţă pe probleme sexuale. Astfel se face că adeseori ai ocazia să citeşti fără să vrei despre cutare masturbator sau cutare lesbiană care au curiozităţi legate de patologia sexuală şi-şi descriu în detalii tarele. Lucruri care ar trebui să fie ascunse cu jenă, sau mărturisite medicului specialist în discreţia cabinetului de consultaţii, devin azi chestiuni la ordinea zilei, pe care le afişăm în ochii tuturor.

Moda deschiderii la ceea ce era pînă mai ieri tabu şi nu se discuta a invadat România după decembrie 1989 şi a creat falsa percepţie că este marca libertăţii obţinute cu sacrificii. În realitate nu este vorba de libertate în asemenea gesturi lipsite de pudoare, ci de o sfidare adusă civilizaţiei umane. Pudoarea sexuală nu este o achiziţie culturală de care să ne fie ruşine. Ea nu este o restricţie stupidă de care trebuie să ne eliberăm. Ne amintim că pe vremea lui Freud, în cazurile în care intra în joc sexualitatea - atunci cînd erau publicate - se obişnuia să se treacă sub tăcere detaliile biografice ale pacientului. De la o vreme însă, aşa cum o dovedesc lucrări mizerabile de genul "Cuvinte care eliberează" de Marie
Cardinal, a ascunde nu mai este de dorit, ba chiar se pare că a arăta publicului larg lucrurile cele mai scabroase devine un gest profitabil! Jena şi pudoarea civilizate au făcut loc interesului material fără hotare care justifică orice, dacă este să iasă bani!

Etalarea problemelor sexuale în publicaţiile de mare tiraj se face, ce-i drept, sub pretextul interesului medical. Cei care răspund solicitărilor de la rubricile respective sînt medici, sexologi etc. Dar oare este posibil să vindeci disfuncţiile sexuale de la distanţă, prin cîteva sfaturi vagi? Eu cred că nu. Acest pretext ascunde de fapt intenţia precisă de a stimula şi cultiva unele forme de perversiune sexuală care îşi găsesc satisfacerea în lecturile din ziare. Dacă există asemenea cerinţe ale "pieţei" - gîndesc publiciştii - ele trebuie speculate şi transformate în profit. Acest "profit" este de fapt cauza încurajării dialogului pe teme sexuale la vedere.

Prejudecăţile în materie de viaţă sexuală trebuie păstrate dacă vrem să menţinem echilibrul societăţii în care trăim, societate care chiar dacă nu este cea mai satisfăcătoare prin opţiunile ei etico-morale este singura posibilă. Temele sexuale nu pot fi şi nu pot deveni subiecte de discuţie fără perdea - ele trebuie să rămînă în culisele vieţii publice, la adăpost de speculaţiile şi profiturile materiale. Există o limită a bunului simţ colectiv care nu trebuie depăşită!

Jean Chiriac, preşedintele AROPA