O M E N # 4 - E D I T O R I A L


Înțelegere intelectuală
și insight psihologic

Cineva îmi reproșează faptul că îmi scriu revista la un nivel mediocru, că ea se adresează oamenilor de rînd, indivizilor fără cultură. Altcineva îmi explică această poziție sau mai degrabă sesizează următoarea anomalie: "Este curios că deși x ți-a atras atenția că cele scrise în revistă sînt "la mintea cocoșului", el nu este capabil să se folosească de ele, să le aplice la propria sa persoană". Se naște astfel problema, binecunoscută la psihanaliști, a insightului, a clarificării care urmează edificării intelectuale.

Există două planuri de înțelegere: înțelegerea intelectuală și cea psihologică. Pe primul plan, omul verifică logica unui discurs, a unei rostiri, și se declară de acord cu ea. Ba chiar poate "înțelege" și lămuri o sumă de necunoscute din viața sa și din lumea exterioară, ca atunci cînd, de pildă, ți se explică cum ia naștere tunetul, sau care este compoziția apei, etc. Pe al doilea plan, înțelegerea este însoțită de o modificare corespunzătoare a atitudinii psiho-sociale, de o transformare de substanță în conduita persoanei, de un soi de metanoia care nu poate trece neobservată de cei din jur. Această transformare este, fără îndoială, solicitată și stimulată de psihanaliză.

Aș vrea să dau un exemplu în acest sens. O tînără doamnă se adresează psihanalizei denunțînd printre altele purtarea ei prea conciliantă față de un soț care a înșelat-o în repetate rînduri. "Nu știu - zice ea - de ce sînt atît de înțelegătoare cu el, de ce îl iert deși știu că va repeta isprava iar și iar". Analiza scoate la iveală un complex de vinovăție inconștient care explică purtarea mult prea pacifistă a doamnei noastre. Ea se simțea vinovată față de soțul ei pentru o culpă imaginară, și de aceea avea tendința de a-i ierta orice, ca un fel de compensare morală a "deraierii" ei. După lămurirea acestui aspect biografic al personalității doamnei cu pricina, atitudinea ei (față de soț) s-a modificat, a căpătat un ton mai ferm, corespunzător situației.
Dacă doamna respectivă ar fi citit, de pildă în paginile revistei noastre,  relatarea unui caz ca cel al ei, ar fi înțeles desigur "rațiunea" lui, ar fi realizat logica desfășurării unor fenomene psihice de acest gen. Ar fi putut chiar exclama că relatarea respectivă este cît se poate de banală, de la "mintea cocoșului". Ea s-ar fi situat astfel pe planul întîi de înțelegere.  Dar numai această înțelegere intelectuală nu ar fi condus automat și la o lămurire psihologică, adică la descifrarea enigmei propriei ei purtări anormale față de soț. Ea nu ar fi făcut legătura între un caz și propriul ei caz...

Insightul psihologic este cel care trebuie provocat de psihanaliză. El este însoțit de o reacție emoțională, de un catharsis, un soi de purjare psihică ce conduce la detentă și la o modificare corespunzătoare a conduitei. El constituie ceea ce am putea numi "înțelegerea completă", deoarece înglobează întreaga ființă în actul cunoașterii.