Asociaţia română pentru promovarea psihanalizei - AROPA


CONDIŢII DE UTILIZARE

Serviciile AROPA de site-uri, cursuri online, forum etc. sînt oferite în cadrul programului de popularizare şi promovare a psihanalizei în România prin intermediul Internetului desfăşurat de Asociaţia română pentru promovarea psihanalizei.

Asociaţia română pentru promovarea psihanalizei - numită în continuare AROPA - asigură dreptul de utilizare în totalitate a cursurilor şi facilităţilor sale online cu condiţia respectării următoarelor condiţii:

Informaţiile personale de înregistrare
În cazul în care ţi se solicită în mod expres de către AROPA, prin serviciile sale de site-uri, cursuri online, forumuri etc. eşti de acord să:

1. oferi date personale pentru înregistrare;
2. actualizezi informaţiile necesare atunci cînd se impune acest lucru.

Informaţiile eronate sau care nu mai sînt actuale îţi retrag dreptul de a mai urma cursurile AROPA sau de a utiliza forumurile şi serviciile online, fără nici o obligaţie, notificare specială sau explicaţie din partea AROPA.

În cazul introducerii datelor eronate în formularele AROPA de înregistrare, eşti pe deplin răspunzător de consecinţele directe sau indirecte care decurg.

Politica de confidenţialitate
AROPA, prin serviciile sale de cursuri online, forumuri de discuţii, etc., nu comercializează, sub nici o formă, informaţiile tale de înregistrare şi nu le oferă altor persoane sau firme pentru utilizare online sau de altă natură. Datele de înregistrare (email, nume, adresă poştala, vîrsta etc.) sînt păstrate în condiţii de maximă securitate.

Copyright
Toate materialele, de orice natură - scrisă, audio, video etc. - publicate pe site-urile şi forumurile AROPA sau expediate prin cursuri şi alte servicii sînt proprietatea AROPA. Aceste materiale sînt protejate prin legea dreptului de autor (copyright) şi nu pot fi copiate, distribuite sau utilizate în nici o formă, fără consimţămîntul scris al proprietarului. Ele pot fi copiate şi utilizate numai în scop personal. De asemenea, se poate face o singură copie printată pentru uzul personal.

Siglele şi logo-urile AROPA, bannerele şi imaginile etc. nu pot fi folosite pentru promovarea altor servicii sau produse care nu aparţin AROPA. Ele nu pot fi copiate pe site-uri personale şi nici difuzate sau înstrăinate către terţi, fără acordul scris al proprietarului.

Materialele de orice natură expediate către AROPA, postate în forumuri sau  discuţii online, devin automat proprietatea AROPA şi pot fi utilizate de AROPA, modificate, compilate, înstrăinate etc. fără consimţămîntul autorului şi fără o notificare prealabilă. 

Condiţii de conduită
Participarea la cursurile AROPA, la forumurile de discuţii sau la alte servicii online impune respectarea următoarelor condiţii şi interdicţii:

- se interzice limbajul obscen sau defăimător la adresa altor persoane;
- se interzic pledoariile rasiale sau cele care privesc discriminările sociale, sexuale, religioase sau etnice;
- se interzice incitarea la activităţi ilegale cum ar fi încălcarea legii dreptului de autor sau activităţi de hacking şi furt intelectual;
- se interzice ataşarea de viruşi informatici la materialele trimise spre publicare sau prezentate în forumuri şi discuţiile online;
- se interzice reclama sau promovarea sub orice formă a serviciilor sau produselor altor firme sau asociaţii care nu sînt parteneri AROPA.

Limita responsabilităţilor
AROPA nu garantează continuitatea serviciilor sale de site-uri, cursuri, forumuri etc. AROPA nu are nici o răspundere în cazul întreruperii parţiale sau totale, fragmentării sau distrugerii software-ului utilizat pentru furnizarea serviciilor sale. Site-urile AROPA pot fi modificate, întrerupte sau suspendate pe o perioadă nelimitată de timp, fără o notificare prealabilă. AROPA nu îşi asumă nici o obligaţie în cazul deficienţelor informaţionale, software sau de altă natură constatate în oferta serviciilor sale. AROPA nu îşi asumă nici o răspundere în cazul prejudiciilor aduse sau rezultate din cele de mai sus cursanţilor, membrilor forumului sau altor persoane şi instituţii care utilizează serviciile AROPA.

AROPA îşi rezervă dreptul de a suspenda sau de a întrerupe orice cont creat la serviciile sale fără o notificare prealabilă şi nu îşi asumă obligaţii sau răspunderi în urma aplicării procedurilor sale faţă de membrii înregistraţi sau în curs de înregistrare la serviciile sale.

Utilizarea serviciilor AROPA
Condiţiile de utilizare a serviciilor AROPA se afla sub incidenţa legilor din România. Condiţiile şi restricţiile care nu au fost specificate aici, indiferent de natura lor, decurg din legislaţia în vigoare.


© AROPA, 2017