Asociația română pentru promovarea psihanalizei - AROPA


CONDIȚII DE UTILIZARE

Serviciile AROPA de site-uri, cursuri online, forum etc. sînt oferite în cadrul programului de popularizare și promovare a psihanalizei în România prin intermediul Internetului desfășurat de Asociația română pentru promovarea psihanalizei.

Asociația română pentru promovarea psihanalizei - numită în continuare AROPA - asigură dreptul de utilizare în totalitate a cursurilor și facilităților sale online cu condiția respectării următoarelor condiții:

Informațiile personale de înregistrare
În cazul în care ți se solicită în mod expres de către AROPA, prin serviciile sale de site-uri, cursuri online, forumuri etc. ești de acord să:

1. oferi date personale pentru înregistrare;
2. actualizezi informațiile necesare atunci cînd se impune acest lucru.

Informațiile eronate sau care nu mai sînt actuale îți retrag dreptul de a mai urma cursurile AROPA sau de a utiliza forumurile și serviciile online, fără nici o obligație, notificare specială sau explicație din partea AROPA.

În cazul introducerii datelor eronate în formularele AROPA de înregistrare, ești pe deplin răspunzător de consecințele directe sau indirecte care decurg.

Politica de confidențialitate
AROPA, prin serviciile sale de cursuri online, forumuri de discuții, etc., nu comercializează, sub nici o formă, informațiile tale de înregistrare și nu le oferă altor persoane sau firme pentru utilizare online sau de altă natură. Datele de înregistrare (email, nume, adresă poștala, vîrsta etc.) sînt păstrate în condiții de maximă securitate.

Copyright
Toate materialele, de orice natură - scrisă, audio, video etc. - publicate pe site-urile și forumurile AROPA sau expediate prin cursuri și alte servicii sînt proprietatea AROPA. Aceste materiale sînt protejate prin legea dreptului de autor (copyright) și nu pot fi copiate, distribuite sau utilizate în nici o formă, fără consimțămîntul scris al proprietarului. Ele pot fi copiate și utilizate numai în scop personal. De asemenea, se poate face o singură copie printată pentru uzul personal.

Siglele și logo-urile AROPA, bannerele și imaginile etc. nu pot fi folosite pentru promovarea altor servicii sau produse care nu aparțin AROPA. Ele nu pot fi copiate pe site-uri personale și nici difuzate sau înstrăinate către terți, fără acordul scris al proprietarului.

Materialele de orice natură expediate către AROPA, postate în forumuri sau  discuții online, devin automat proprietatea AROPA și pot fi utilizate de AROPA, modificate, compilate, înstrăinate etc. fără consimțămîntul autorului și fără o notificare prealabilă. 

Condiții de conduită
Participarea la cursurile AROPA, la forumurile de discuții sau la alte servicii online impune respectarea următoarelor condiții și interdicții:

- se interzice limbajul obscen sau defăimător la adresa altor persoane;
- se interzic pledoariile rasiale sau cele care privesc discriminările sociale, sexuale, religioase sau etnice;
- se interzice incitarea la activități ilegale cum ar fi încălcarea legii dreptului de autor sau activități de hacking și furt intelectual;
- se interzice atașarea de viruși informatici la materialele trimise spre publicare sau prezentate în forumuri și discuțiile online;
- se interzice reclama sau promovarea sub orice formă a serviciilor sau produselor altor firme sau asociații care nu sînt parteneri AROPA.

Limita responsabilităților
AROPA nu garantează continuitatea serviciilor sale de site-uri, cursuri, forumuri etc. AROPA nu are nici o răspundere în cazul întreruperii parțiale sau totale, fragmentării sau distrugerii software-ului utilizat pentru furnizarea serviciilor sale. Site-urile AROPA pot fi modificate, întrerupte sau suspendate pe o perioadă nelimitată de timp, fără o notificare prealabilă. AROPA nu își asumă nici o obligație în cazul deficiențelor informaționale, software sau de altă natură constatate în oferta serviciilor sale. AROPA nu își asumă nici o răspundere în cazul prejudiciilor aduse sau rezultate din cele de mai sus cursanților, membrilor forumului sau altor persoane și instituții care utilizează serviciile AROPA.

AROPA își rezervă dreptul de a suspenda sau de a întrerupe orice cont creat la serviciile sale fără o notificare prealabilă și nu își asumă obligații sau răspunderi în urma aplicării procedurilor sale față de membrii înregistrați sau în curs de înregistrare la serviciile sale.

Utilizarea serviciilor AROPA
Condițiile de utilizare a serviciilor AROPA se afla sub incidența legilor din România. Condițiile și restricțiile care nu au fost specificate aici, indiferent de natura lor, decurg din legislația în vigoare.


© AROPA, 2023