Psihanaliza > Editorial

Răspuns lui Bartolomeu Anania

În articolul său "Ce ne oferă Europa?" Bartolomeu Anania lansează cîteva idei arhicunoscute: nu avem de ce să intrăm în Europa, căci sîntem deja în ea şi Europa nu ne oferă nimic spiritual - dimpotrivă, ea ar avea de învăţat de la noi.

Se mai vorbeşte şi despre apărarea identităţii naţionale prin respingerea homosexualităţii, avortului, pornografiei, sexualităţii chiar! Şi în fine, autorul se ridică împotriva "miracolelor" electronicii, calculatorului, ingineriei genetice.

La ultima sa indignare putem r ăspunde simplu că există posturi de radio ortodoxe, site-uri - extrem de multe - ortodoxe şi nu mă îndoiesc că majoritatea ortodocşilor folosesc calculatoare şi telefoanele mobile! În biserici întîlnim amplificatoare, microfoane şi difuzoare, automobile, încălzire centrală, telefoane fixe şi mobile. Cum împăcăm toate acestea cu refuzul tehnologiei?

Pe de altă parte, este identitatea naţională lezată prin promovarea sexualităţii? Deci, identitatea naţională se defineşte prin poziţia individului faţă de sexualitate? Din punct de ved ere ortodox ar trebui să vorbim mai mult de relaţia individului cu sacrul, de obiceiuri religioase, liturghie etc. ceea ce este cu totul altceva. Problema poziţiei faţă de sexualitate nu ne defineşte ca identitate naţională.

Din punct de vedere spiritual Europa nu ne oferă nimic? Europa este secată spiritual? Sau, numai ortodoxia este spirituală - catolicii şi "sectele" sîn t neapărat satanice? Aşa se pune problema într-un discurs care vrea să evidenţieze minusurile includerii noastre în comunitatea europeană? Toţi sînt satanizaţi, în afară de noi?

Se pare că da, deoarece Anania este un fundamentalist, aşa cum declară retoric la finalul articolului. Dar greşeşte fundamental (sic) cî nd susţine că Isus a fost, şi el, fundamentalist. Sînt multe exemple în Noul Testament care ne demonstrează contrariul, că toleranţa şi iubirea sînt mai presus decît litera Legii.

În fine, sîntem noi în Europa pentru că sîntem geografic în ea? Anania nu o bservă (sau nu vrea să observe) un lucru elementar: integrarea nu presupune o deplasare geografică, ci o modificare structurală la nivel de legislaţie, o corelare a legislaţiei noastre cu cea occidentală. Înseamnă, automat, şi introducerea unor elemente indiscutabile de disciplină şi civilizaţie - în învăţămînt, administraţie, drepturile omului, libertatea credinţei, sănătate etc. Aceste lucruri mi se par esenţiale şi cred că ne despăgubesc pentru aspectele nocive ale integrării (homosexualitatea, abuzul economic, toleranţa excesivă faţă de nonvaloare etc.).

Nu ne-am fi aşteptat de la biserica ortodoxă să aibă o atitudine pro integrare - totuşi ne miră poziţia ostilă a lui Anania care ştim că este şi autor de literatură laică, şi că a călătorit mult în străinătate. Îmi amintesc de romanul său "Străin în Kipukua" (sper să ortografiez corect) în care numai despre miracolele lui Dumnezeu nu era vorba - un roman în maniera fantastic-mistică a lui Eliade...

© 1998-2019, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa