Psihanaliza > Editorial

Psihanaliza în 2008

Care a fost situaţia psihanalizei, la noi, în anul 2008? A crescut interesul pentru ea, în ce medii, cum s-a manifestat acest spor de interes? Iată cîteva întrebări legitime la final de an 2008.

Răspunsurile nu ne dau bătaie de cap. Situaţia psihanalizei a rămas aceeaşi: cvasi-necunoscută. Nu a crescut interesul - mediile intelectuale nu sunt mai interesate. Întrucît nu a existat un "spor de interes" nu au existat nici modalităţi noi de receptare sau de prezentare. Cîteva cărţi s-au mai publicat - mai puţin din Freud şi corifei.

Statuie Govora (foto de J. Chiriac)Pe Net, AROPA şi-a făcut în continuare datoria cu cursurile sale (cursul dedicat lui Jung a fost în final implementat), asistenţă gratuită şi forumuri. Suntem singurul site din România care nu se limitează la expunerea listei de membri ai societăţii, ci oferă informaţie variată şi complexă despre Freud şi psihanaliză, despre Jung.

Poate că ar trebui să ne întrebăm totuşi de ce interesul pentru psihanaliză nu cunoaşte o creştere semnificativă?

Cred că importantă este nu rezistenţa la teoria sexuală, cum era odinioară, ci absenţa istorică prelungită pînă azi.

Psihanaliza nu a fost prezentă în România, în epoca ei (a psihanalizei) de glorie. Atunci ea putea fi, într-adevăr, asimilată social şi putea deveni o componentă a culturii noastre, aşa cum este de pildă în Franţa sau chiar în Rusia! Pierzînd acest tren, psihanaliza a început să se afirme, la noi, timid - din 1989 - după revoluţie. Adică foarte tîrziu.

Această situaţie explică de ce ea este încă la început. Dar nu un început promiţător, care anunţă zorii unei noi ere culturale, ci unul stagnant.

Dacă mergi în Govora vei vedea în faţa unui hotel bătrîn şi părăsit - într-o mică poiană străjuită de arbuşti crescuţi la întîmplare - o statuie care arată un bust pe cale să se materializeze. Dar nimic nu se (mai) întîmplă. Făptura rămîne mai departe doar în faza de intenţie, de început, şi parcă ai impresia că, curînd, va reveni în masa amorfă a pietrei din care este cioplită. Am botezat statuia neisprăvirea . Ceva neterminat, neisprăvit, curmat înainte de vreme.

Cam asta este soarta psihanalizei în România! Un gest timid, care nu a avut ecou, în 1989, sau mai devreme... Şi care nu mai are suficientă virtute ca să se impună atenţiei, azi.

Sărbători fericite!

© 1998-2019, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa