Psihanaliza > Editorial

Paşte ortodox sau catolic?

Cum e corect: paştele stabilit de ortodox sau cel catolic? Iată o întrebare legitimă la care fiecare răspunde cu argumente pro şi contra. Dacă, paştele este o sărbătoare omagială, formală, aşa cum îl serbăm pe Eminescu, de pildă, atunci nu esenţială data. Dacă el este însă o sărbătoare spirituală şi are, deci, o înrîurire directă asupra sufletelor, atunci el/ea acţionează ca un resort interior declanşat de o data precisă.

oua pasteRăspunzînd cu da la prima întrebare mă lasă rece cînd serbăm paştele – acum sau mîine, sau cu o săptămînă în urmă. Precizia datei nu este esenţială, deşi are şi ea un aport specific la stimularea unor sentimente festive.

Dacă răspund cu da la a doua întrebare, atunci data este esenţială. Un resort, chiar şi spiritual, este ceva maşinal şi nu îmi pot permite să apăs aiurea pe butoane de teamă să nu provoc o nenorocire sau, mai simplu, să nu obţin nici un efect.

După cum vedem, problema este complicată. Nimeni nu poate decide nici care este data precisă a sărbătorii şi nici dacă această sărbătoare are sau nu ecou spiritual. Dacă e să ne luăm după tonele de alimente şi alcool consumate cu acest prilej, putem conchide că avem o serbare cîmpenească mai degrabă decît una ce ţine de har...

În fine, asemenea confuzii şi neclarităţi m-au determinat să abordez creştinismul cu rezervă. Chiar existenţa lui Isus mi se pare acum incertă, pentru că nu ne putem baza nici pe dovezi, nici pe calcule, nici pe mărturii care, ca şi în cazul de mai sus, nu concordă.

Mai rămîne serbarea simplă, a burţii, cum am mai zis şi în alt an, şi care nu trebuie să lipsească. E o bucurie pentru oamenii muncii, care răpesc trudei cîteva zile de relaxare şi pentru comercianţi, care vînd orice la preţuri cît mai piperate!

© 1998-2019, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa