Sigmund Freud > Noutăți

curs ad

Sigmund FreudFREUD
Noutăți - Mai 2017

Prelegeri

Prelegeri despre Freud se organizea ză la Academia Psihanalitică din Viena pe 5 și 6 mai.

***

În New Delhi are loc a patra prelegere anuală despre Sigmund Freud, pe data de 10 mai. Prelegerea va fi susținută de domnul profesor Honey Oberoi Vahali și va avea ca temă psihanaliza ca vocaț ie.

Cursuri

Fundaț ia Calea Victoriei organizează, începînd cu data de 5 mai, 3 ateliere pe tema Introducere în psihologia incon știentului. Prima temă va fi structura psihicului la Sigmund Freud, Carl Jung și Alfred Adler. La Sigmund Freud se va discuta despre incon știent și principiul plăcerii. La Alfred Adler, despre dorința de putere ca principiu de guvernare a inconștientului. La Carl Jung, despre inconș tientul colectiv și sincronicitate. A doua temă va fi structura și dinamica incon știentului. Pe scurt, vom vedea cum se exprimă inconștientul în viața de zi cu zi. A treia temă va fi: Că i de cunoaștere a propriului inconștient.

***

Ecole de psychanalyse Sigmund Freud organizează , pe 14 mai, la Marisilia, o zi de studiu a conceptelor fundamentale ale psihanalizei.

***

În North Sydney se organizează cursul The Social Thought of Sigmund Freud, între 29 și 30 mai. În timpul celor patru întîlniri se vor discuta în profunzime urmă toarele opere ale lui Freud: Gînduri despre război ș i moarte, Psihologia mastelor ș i analiza eului, Indispoziție în civilizație, și Moise ș i monoteismul.

Grupuri de lectură

Pe 3 mai se întîlnește un grup de lectur ă din Southampton, la Slug & Lettuce, din Above Bar Street, pentru a discuta despre Indispoziție î n civilizație de Sigmund Freud.

***

Psychanalyse en Méditerranée-Alpes-Provence organizează, la Aix-en-Provence, pe 15 mai, un atelier de lectur ă pe tema pulsiunii morții.

***

Secțiunea clinică din Rennes organizează un atelier despre psihopatologia vieții cotidiene. La întîlnirea din mai, pe 18, se vor discuta capitolele VIII, IX, X si XI din Psihopatologia vieții cotidiene de Sigmund Freud.

--
Pagină de Ana Drobot.powered by FreeFind
 

Home - Psihanaliza - Cursuri

Articole - Publicații

Newsletter - Forum - Blog

Ajutor 24x24 - Contact

  © 1998-2021, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa