Sigmund Freud > Noutăți

curs ad

Sigmund FreudFREUD
Noutăți - Iulie 2014

 

  • Cursuri

Între 20 iulie ș i 3 august are loc, la Universitatea Sigmund Freud din Viena, în cadrul școlii de var ă internaționale, un curs despre interpretarea viselor. În cadrul acestui curs vor fi prezentate teoriile lui Freud și Jung, cu material teoretic, cu prezentarea simbolurilor, care vor ajuta la folosirea viselor în cadru clinic. Studenț ii vor fi încurajaț i să discute despre visele lor ș i despre cele ale pacienților lor.

  • Expoziții

Între 2 și 9 iulie, în cadrul vernisajului expoziției Disambiguation, proiectul de licență al studentelor UNARTE, Joana NenuIuliana Popescu și Cristina Ababei, există o lucrare, intitulată XyX, a Cristinei Ababei, despre coșmaruri. În descrierea lucrării se fac ș i referiri la teoriile lui Sigmund Freud: "Sigmund Freud consideră că există gînduri, idei sau dorinț e pe care omul nu le manifestă în via ța de zi cu zi din cauza constrîngerilor morale. [...] Devin inconștiente și se manifestă sub formă simbolică, deformată în conținutul visului."

  • Conferințe

Pe 18 iulie, la Universitatea Sheffield Hallam, The May Sinclair Society organizează un simpozion în cadrul c ăruia una din lucră ri prezintă influența studiilor de caz ale lui Sigmund Freud, vizibilă în romanele autoarei May Sinclair. Lucrarea se intitulează Portrait of the Female Character as a Psychoanalytical Case: The Ambiguous Influence of Sigmund Freud's Case Histories on May Sinclair's Novels și aparține lui Leslie De Bont. Despre influenț a operelor lui Freud asupra romanelor lui May Sinclair precum și despre interesul acesteia pentru opera părintelui psihanalizei putem gă si detalii pe site-ul societății Sinclair: http://maysinclairsociety.com/may-sinclair-and-psychology/

  • Citate

Pentru publicul larg, gînduri ale lui Sigmund Freud sunt în continuare de actualitate, reprezentînd citate inspiraționale. Exista citate clasificate pe teme pe diverse site-uri. Spre exemplu, pentru a ilustra gînduri despre luarea unei decizii, site-ul http://www.gurteen.com/gurteen/gurteen.nsf/id/X0004FDF2/ prezintă următorul citat din Freud: "Atunci cînd iau o decizie de importanță minoră, am găsit întotdeauna că este avantajos să iau în considerare toate argumentele pro și contra. În probleme vitale, cu toate acestea, cum ar fi alegerea unui partener sau a unei profesii, decizia ar trebui să vină din inconș tient, de undeva din noi îine. În deciziile importante ale viii personale ar trebui să fim conduș i, cred, de nevoile interioare profunde ale naturii noastre." La citatele despre cunoaștere, site-ul http://www.citatecelebre.eu/ro/citate/teme/cunoastere/sigmund-freud ne oferă următorul exemplu: "Peste tot unde merg găsesc un poet care a fost acolo înaintea mea." Deși scoase din context, aceste citate arată interes pentru relevanța lui Freud în zilele noastre ș i îndeamnă la o cercetare în detaliu a operei sale pe cei curioși să-l descopere.

  • Texte gratuite online

Texte gratuite, online, din operele lui Freud în limba franceză sunt disponibile la adresa: http://www.valas.fr/Sigmund-Freud-Oeuvres-en-francais,246.

--
Pagina realizată de Ana Drobotpowered by FreeFind
 

Home - Psihanaliza - Cursuri

Articole - Publicații

Newsletter - Forum - Blog

Ajutor 24x24 - Contact

  © 1998-2021, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa