Sigmund Freud > Noutăți

Sigmund FreudFREUD
Noutăți - Septembrie 2014

  • Expoziții

Pe 19 septembrie are loc la Galeria Belvedere din Austria o expoziție care marchează a 75-a aniversare de la moartea lui Freud. Expoziția este realizată de Joseph Kosuth ș i constă într-o selecț ie de lucrări de artă de la Sigmund Freud Museum Contemporary Art Collection și Belvedere Collection.

***

În luna septembrie mai poate fi vizitată la Muzeul Freud din Viena, pînă pe 5 octombrie, o expoziție specială, Freud's Travels. Cultural experiences - psychoanalytical thought. Expoziția se centrează pe numeroasele călătorii întreprinse de Sigmund Freud atît pentru afaceri cît și pentru pl ăcere. Pentru a marca a 75-a aniversare a morții lui Freud la 23 septembrie 2014, expoziția aruncă o privire asupra plecării for țate spre Anglia. Exilul, spune el, i-a permis să "moară în libertate".

Din expoziț ie fac parte mutarea familiei lui Freud de la Pribor la Viena - prima călătorie a lui Sigmund Freud la vîrsta de 3 ani -, vizite în locurile antice din Italia și Grecia, precum și călătoria în America, î n 1909, unde a ținut prelegeri

***

La Muzeul Freud din Viena are loc, pînă la 30 septembrie, evenimentul intitulat Hidden Freud. Este vorba de o expoziție pe tema visului în psihanaliză. "Visul este o formă de gîndire" se anunță în titlul expoziției. 

  • Cărți

Pe 2 septembrie au apărut informații despre cartea Un secret du docteur Freud, de Éliette Abécassis. Este vorba de un roman de ficțiune, însă bazat pe fapte reale. Acț iunea se petrece în Viena, în martie 1938, momentul în care Austria cade în mîinile naziștilor. La următoarea adresă se poate găsi și un interviu cu autoarea:http://ici.radio-canada.ca/emissions/plus_on_est_de_fous_plus_on_lit/2014-2015 /chronique.asp?idChronique=347977

  • Grupuri de lectură

La biblioteca publică din Kansas City, pe 26 septembrie, se va organiza o întîlnire pentru discutarea cărții lui Freud Viitorul unei iluzii . Întrucît nu sunt disponibile suficiente exemplare în biblioteci, textul este oferit online la: http://www.adolphus.nl/xcrpts/xcfreudill.html

--
Pagina realizată de Ana Drobot

Nouăți


Home

Biografie

Cronologie

Autoanaliza

Comitetul secret

Dizidenții

Dicționar

Bibliografie

Recenzii

Referințe

Mărturii

Imagini

Psihanaliza

Caută =>>

Contact

© 1998-2019, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa