Sigmund Freud > Noutăți

Sigmund FreudFREUD
Noutăți - Octombrie 2015

 

Seminarii

Seminarul centrat pe Dinamica transferului de Sigmund Freud se organizează pe 7 octombrie, în cadrul seriei intitulate Introducere în psihanaliză, de către Association Lacanienne Internationale din Lyon. 

***

ACPI (Ateliers Cliniques Psychanalyse Institution) din Arles organizează, din octombrie 2015 pînă în ianuarie 2016, seminarul despre La technique psychanalytique de Freud.

***

Pe 8 octombrie, în cadrul seminarului de iarnă organizat de Association lacanienne internationale din Rhône-Alpes se va discuta eseul Inconștientul de Sigmund Freud.

Cursuri

În semestrul de toamnă se ține cursul Psychoanalysis and Religion, la Fordham University, de că tre Jacob Young. Pe lista lecturilor obligatorii se află Viitorul unei iluzii și Totem și tabu de Freud, precum și Psihologie ș i religie de C.G. Jung. Pe lista lecturilor opționale se află Moise și monoteismul de Freud.

***

Un curs pe aceeași temă se ține la Syracuse University, de prof. Ernest Wallwork: Depth Psychologies and Religious Ethics . Pentru prelegeri se vor studia următoarele opere ale lui Freud: Interpretarea viselor și Indispoziție în civilizație.

Conferințe

Association Freudienne din Belgia organizează , pe 24 octombrie, conferința intitulată Les dimensions thérapeutiques de la psychanalyse (Dimensiunile terapeutice ale psihanalizei).

C ărți

Începînd cu 8 octombrie se poate cumpă ra de pe amazon.co.uk cartea The Freud Encyclopedia: Theory, Therapy, and Culture, editată de Edward Erwin. În descrierea cărț ii ni se spune că este prima enciclopedie care tratează în profunzime despre viața, munca ș i teoriile lui Sigmund Freud. Această sursa de documentare de la A la Z include subiecte precum teoria viselor și complexul lui Oedip, dar și schițe biografice ale personalit ăților principale fă cînd parte din mișcarea psihanalitică avîndu-l conducător pe Freud.

***

Începî nd cu 15 octombrie, pe același site se poate cumpăra Dictionnaire Freud de Sarah Terquem.

Grupuri de lectură

Pe site-ul Birkbeck History Research Students' Forum este anunțată activitatea The Freud Reading Group. În cadrul acestui grup de lectură se citesc și se discută operele complete ale lui Freud în ordine cronologică. La ultima întîlnire, de pe 30 septembrie, s-au citit din volumul III al Standard Edition paginile 1-87, pînă la finalul Obsessions and Phobias: Their Psychical Mechanism and their Aetiology. Pe 28 octombrie se vor continua lecturile și discuțiile de unde s-a r ămas.

***

Libre Association Freudienne organizează grupuri de lectură pentru discuț ii despre următoarele opere ale lui Freud: Eul și sinele (20 octombrie, Colombes) și Interpretarea viselor (28 octombrie, Colombes).

***

Grupul ALI-Provence își propune să discute textele fundamentale ale lui Freud. Pe 14 octombrie, la Manosque, se va discuta eseul lui Freud Tehnica psihanalitică .

--
Pagina realizată de Ana Drobot

Nouăți


Home

Biografie

Cronologie

Autoanaliza

Comitetul secret

Dizidenții

Dicționar

Bibliografie

Recenzii

Referințe

Mărturii

Imagini

Psihanaliza

Caută =>>

Contact

© 1998-2019, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa