Sigmund Freud > Noutăți

curs ad

FREUD
Noutăți - Octombrie 2016

Prelegeri

Prelegerea Sigmund Freud Der Arzt der Moderne va fi susținută de Prof. Dr. Peter-André Alt, care își prezintă cartea despre biografia lui Freud, pe 20 octombrie la Universitatea Goethe din Frankfurt.

***

Prelegerea despre Sigmund Freud: Das Ich und das Es (1923) va fi susținută pe 15 octombrie la Regensburg.

Conferințe

Între 6-8 octombrie, la Brussels, are loc Prima Conferință de Psihanaliză pentru Studenți. În cadrul acesteia va fi și un curs care va oferi perspective psihanalitice despre subiecte precum munca teoretică și clinică, cercetare și film. Se vor prezența cadrele folosite în practica psihanalitică. Apoi se vor prezența visele, un subiect clasic și central în psihanaliză.

Seminarii

Seminarul teoretic Angoisses collective - Masse, groups, liens se va ține la Lille pe 15 octombrie. Subiectul central în constituie disc uțiile despre masele inițiate de Freud. O masă, un grup mare de oameni, nu se găsește în natură, spune Freud. Freud distinge masele ocazionale de masele permanente, pe cele artificiale de cele naturale, pe cele primitive de cele organizate, pe cele care au un conducător, un ghid, de cele care nu au.
În
Psihologia maselor și analiza eu lui, din 1920, Freud dezvoltă una din primele teorii ale fascismului. Explică de ce masele sînt grupuri atît angoasate cît și anxiogene, de ce pot impune individului o disciplină de fier și de ce îl pot împinge la acte de violență extremă. Pentru ca o masă să se poată forma, indivizii care o compun trebuie să-i ofere ceva prețios: idealul eului. Dacă mulțimea e organizată de un șef, membrii ei trebuie să își înlocuiască idealul eului lor cu un obiect care să reprezinte un denominator comun al persoanei liderului respective.

***

Uni versitatea din Essex organizează un curs de cinci zile, Basic Freudian Concepts, între 1 și 7 octombrie. Pentru participanți nu sunt necesare cunoștințe anterioare despre Freud și psihanaliză.

***

Pe 9 octombrie are loc seminarul La pulsion de mort, în cadrul căruia se prezintă concepte din psihanaliză pentru începători, la Paris. Detalii la: http://epsf.fr/

--
Pagina realizată de Ana Drobotpowered by FreeFind
 

Home - Psihanaliza - Cursuri

Articole - Publicații

Newsletter - Forum - Blog

Ajutor 24x24 - Contact

  © 1998-2021, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa