Sigmund Freud > Noutăți

curs ad

Sigmund FreudFREUD
Noutăți - Noiembrie 2015

 

Prelegeri

Institutul de Psihanaliză din Sidney sărb ătorește centenarul Freud. Pe 7 noiembrie ne prezintă două prelegeri, pe tema lucr ărilor lui Sigmund Freud care au transformat un secol: Insconștientul și Doliu ș i melancolie ținute de Dr. Ron Spielman și Dr. Paul Schimmel. În 1915, Freud a început publicarea seriei de articole cunoscute drept articolele pe teme metapsihologice. În aceste articole a reevaluat conceptele ș i teoriile centrale ale psihanalizei. Scrierea fundamentală în acest sens o constituie celebra Inconș tientul. În 1915, în Doliu și melancolie, Freud a formulat noi concepte și teorii despre înțelegerea function ării minții. Cele dou ă prelegeri se intitulează : Commemoration of the 100 year anniversary of publication of The Unconscious: what has endured and what might be new (Dr Ron Spielman) și Mourning and melancholia: Freud's paradigm shift (Dr Paul Schimmel).

***

Două prelegeri despre Sigmund Freud se vor ține la Academia de Psihanaliz ă din Viena, pe 13 ș i 14 noiembrie.

Seminarii

Centrul Sigmund Freud din Berna organizează seminarul de psihanaliză intitulat Einladung zur Psychosenmatinée, pe 22 noiembrie 2015, în Campusul Muristalden din Berna.

***

Joël Clerget organizează, în Lyon, seminarii de lectură de texte psihanalitice. Se va citi și discuta din Abrégé de psychanalyse, Sigmund Freud, Opere complete, T. XX, PUF, pe 5 noiembrie.

Alte evenimente

The Joy of Freud este un eveniment organizat la Hampton Court House pe data de 24 noiembrie. Scopul acestei întîlniri este în țelegerea minții umane și a teoriilor lui Freud legate de forț ele inconștiente care ne influențează comportamentul, sentimentele ș i emoțiile. Cu siguranță Freud a deschis calea către psihanaliza copilului.

--
Pagina realizată de Ana Drobotpowered by FreeFind
 

Home - Psihanaliza - Cursuri

Articole - Publicații

Newsletter - Forum - Blog

Ajutor 24x24 - Contact

  © 1998-2021, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa