Sigmund Freud > Noutăți

curs ad

Sigmund FreudFREUD
Noutăți - Noiembrie 2017

Prelegeri

La Academia Psihanalitică din Viena au loc prelegeri despre Sigmund Freud, pe 17 și 18 noiembrie.

Conferin țe

WASET organizează a 19-a conferință internațională despre psihanaliză și Sigmund Freud, în Melbourne, Australia, pe 29-30 noiembrie. Detalii la: https://www.emedevents.com/c/medical-conferences-2017/19th-international-c onference-on-psychoanalytic-theory-and-sigmund-freud-icptsf

Seminarii

Asociația Clinică din Polonia anunță o serie de seminarii introductive în limba englez ă despre conceptele de bază ale psihanalizei dezvoltate de Sigmund Freud. Cele explorate în acest curs sunt inconștientul, compulsia la repetare, transferul și instinctele. Scrierile clinice și teoretice ale lui Freud (disponibile în traducerea poloneză ) vor servi drept bază pentru aceste seminarii și discuții. Nu sunt necesare cunoș tințe anterioare despre Freud. Aceste seminarii vor fi de interes pentru oricine, începător sau avansat, care este interesat de psihanaliză și efectele sale. Cursul va începe la 14 noiembrie 2017, se va desfășura două zile pe săptămînă (marți și vineri), de la 19:00 la 21:00, format din 10 seminarii - care se încheie la 14 decembrie 2017. Detalii la: https://www.klinikametoda.pl/introductory-course-1/

Expoziții

La Muzeul Sigmund Freud din Viena are loc expoziția Hidden Thoughts of a Visual Nature, pe 17 și 18 noiembrie.

Știința psihanalizei i-a fascinat întotdeauna pe artiști - atît ca mijloc de reflecție, cît și ca instrument de creare a sensului, iar "opera culturală a lui Freud" (Thomas Mann) rămîne un subiect popular pentru mulți artiști contemporani: imaginile expoziției facilitează accesul la ideile inconștiente - prin artă se poate vizualiza percepția noastră în cadrul experienței visului. Lucră rile din colecția de artă conceptuală a Muzeului Sigmund Freud furnizează dovezi impresionante ale acestui fapt.

Casa unde Freud și-a primit odată pacienții și a trecut prin procesul autoanalizei devine acum locul unei expoziții prin care artiș tii contemporani explorează prin propriile mijloace aceleași teme.

Teatru

În Fran ța, la Paris, la Kingsworth International School se organizează o discuție pe baza piesei Freud and I. Este vorba de un bărbat care își cheamă soția ca să aranjeze divorțul devastat de aflarea veștii infidelității ei. El imaginează o întîlnire cu Freud cu care începe o conversație. Programul explorează teoriile, opiniile și perspectivele lui Freud cu privire la ciudățeniile naturii umane și ale rela țiilor complicate.

Proiecții de filme

În Austria, la Biblioteca Națională, are loc proiecția filmului The Seven Per Cent Solution pe data de 22 noiembrie 2017. Detectivul Holmes călă torește la Viena pentru a fi supus nu doar unui tratament ca pacient al lui Sigmund Freud, dar și pentru a-și trata dependența de cocain ă.

Filmul a fost proiectat și în România, și nu este de ocolit deoarece, dincolo de ficțiune, subliniază atent cîteva din aspectele fundamentale ale tratamentului psihanalitic în variantă freudiană.

--
Pagină de Ana Drobot.powered by FreeFind
 

Home - Psihanaliza - Cursuri

Articole - Publicații

Newsletter - Forum - Blog

Ajutor 24x24 - Contact

  © 1998-2021, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa