Sigmund Freud > Noutăți

Sigmund FreudFREUD
Noutăți - Decembrie 2012

Cărți

La editura Routledge a apă rut anul acesta cartea The Reception and Rendition of Freud in China, editată de Tao Jiang si Philip J. Ivanhoe.

Deș i Freud face doar ocazional scurte referiri la China și la cultura chineză în lucrările sale, pentru aproape o sută de ani mul ți intelectuali chinezi au studiat diferite teorii freudiene. Cu toate acestea, în timp ce unele caracteristici ale opiniilor lui Freud au fost călduros îmbrățișate de la început și apreciate pentru valorile lor explicative ș i terapeutice, alte aspecte au fost puternic criticate ca fiind neplauzibile sau inaplicabile în contextul chinezesc.

Această carte explorează istoria, receptarea, precum și utilizarea teoriilor freudiene în China. Eseurile analizează contextul istoric al legăturii lui Freud cu China în secolul 20.

***

La editura Penguin a apărut romanul Freud's Sister , de Goce Smilevski, tradus din limba macedoneană de Christina E. Kramer. Romanul ofer ă un portret al Adolfinei ș i unul al fratelui ei mai mare, Sigmund Freud. Joyce Carol Oates ne prezintă în The New York Review of Books o recenzie a acestui roman, unde, pe lîngă impresiile legate de atmosfera melancolic ă și meditativă a cărții, ne prezintă și o fotografie înfățișîndu-l pe Sigmund Freud, împreună cu mama și surorile sale la mormîntul tată lui acestora, din Viena anului 1897. Această bibliografie fictivă se concentrează pe personajul Adolfinei. Detalii la:

http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/dec/06/very-sad-freud/

Muzee

În Sankt-Petersburg există un muzeu Sigmund Freud al viselor. Acesta nu este un muzeu tradiț ional; se bazează pe instalaț ii pentru a face totul să pară viu, pentru a le da impresia vizitatorilor că într-adevăr au intrat în lumea viselor creatorului psihanalizei. Muzeul a fost înființat în 1999, pe 4 noiembrie, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la prima ediț ie a cărții lui Freud Interpretarea viselor. Muzeul oferă ocazia explorării lumii viselor, a teoriilor lui Freud, precum și a pasiunii acestuia pentru artă și obiecte antice de valoare. Spre deosebire de celelalte două muzee dedicate lui Freud - cel din Londra și cel din Viena - acesta nu are legă tură cu un loc unde a tră it Freud. Muzeul e preocupat nu de o realitate exterioară, material ă, ci de una psihică.

Diverse

În luna decembrie, pe datele de 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13 are loc un eveniment intitulat Sigmund Freud la Muzeul de manuscrise Karpeles din Tacoma, SUA.

--
Pagina realizată de Ana Drobot

Nouăți


Home

Biografie

Cronologie

Autoanaliza

Comitetul secret

Dizidenții

Dicționar

Bibliografie

Recenzii

Referințe

Mărturii

Imagini

Psihanaliza

Caută =>>

Contact

© 1998-2019, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa