Sigmund Freud > Noutăți

curs ad

Sigmund FreudFREUD
Actualități

  • Cărți

Amy M. Demorest este autoarea a Mari teoreticieni în domeniul psihologiei - cum experientele personale au influenț at ideile din domeniul profesional. Autoarea susține că cele trei mari școli dominante î n domeniul psihologiei - cea de psihodinamică, cea behavioristă și cea fenomenologică - au fost puternic influenț ate de experiențele personale ale întemeietorilor și/sau promotorilor acestora, respectiv Sigmund Freud, Skinner și Carl Rogers. Fiecare dintre cei trei credea că a descoperit adevărul, însa cele trei adevă ruri sunt complet diferite. Cartea demonstrează cum viața personală (relevată prin scrisori, jurnale, biografii, autobiografii și scrieri profesionale) a influențat teoriile celor trei. Stilul cărții este destul de accesibil și poate fi folosită în cursurile de personalitate, psihologie clinică, istoria psihologiei și chiar în terapii.

Strategii ale geniilor (volumul al 3lea) este o carte scrisă de Robert Dilts ce studiază trei personalități văzute ca genii: Freud, da Vinci ș i Nikola Tesla. Autorul însă nu se limitează la simpla prezentare a acestora, ci chiar ne dă ș i cîteva sfaturi, strategii mentale pentru a incepe să avem aceleași rezultate ca și geniile prezentate. Freud ocup ă mai mult de jumătate din acest volum. Cartea poate fi utilă celor care vor să-și îmbunătățească strategia de lucru.

Freud mi-a spus este cartea lui Steen Kristensen, scrisă și publicată în daneză în 2006. Opera include o biografie triplă a prinț ului George a Greciei și Danemarcei, a prințesei Maria Bonaparte și a lui Sigmund Freud. Per ansamblu, cartea merită citită. Aceasta începe cu o prezentare a copilăriei prințesei Maria, apoi cu noaptea nunții dintre Maria și George și cu referiri la aman ții prințesei și la suspiciunile acesteia că George ar fi homosexual. Freud este prezentat în relație cu cei doi.

  • Teatru

Dupa o pauză de aproximativ 10 ani, Metaluna revine la Chicago la teatrul WNEP. Piesa de teatru a fost considerat ă la lansare ca singura din lume ce include elemente dadaiste. La începutul secolului al XXlea, doctorul Carlton Twist este obsedat de creiere în scopul cercetărilor academice. Acesta caută cu disperare subiecț i pentru experimentele sale. Cu ajutorul prietenului său, Sigmund Freud, Twist cheamă un grup dadaist de teatru din Europa pentru a pune în scenă spectacolul în Metaluna, Indiana. Scenaristul nu a intentionat să creeze ceva coerent, ci să scoată în evidență ridicolul, să creeze conflicte și să le lase nerezolvate. Adepții curentului dadaist ar fi foarte încîntați să vad ă aceasta piesă . (sursa Time Out Chicago)

  • Video

Darwin, evolution, Sigmund Freud and How we lead our children astray (Darwin, evoluționismul, Sigmund Freud și cum ne conducem copiii pe căi greșite) este o inregistrare video a lui James J. Traitz, autorul cărții Don't Stop Your Mind (Nu-ț i opri mintea). Scopul acestuia este de a demonstra că ne invățăm copii lucruri greșite, el fiind adeptul fizicii cuantice. El ne d ă trei exemple de invățături ce influențează în mod negativ copii. Prima este știința care spune că totul s-a întîmplat din pure coincidențe (crearea Universul ui, nașterea vieții pe Terra). A doua este teoria evoluționismului a lui Darwin, din care Traitz conclude că înțelegem că numai cei ce au fost mai puternici au supravieț uit, deci suntem, într-un fel, fiii unor criminali. În sfîrșit, cea de-a treia este teoria lui Freud conform căreia, după Traitz, nu trebuie să avem încredere în instincte ș i nici nu putem să decidem pe cont propriu, deoarece vom fi tot timpul guverna ți din umbră de inconștient.

Desigur că ultimul exemplu este limitativ (și eronat) întrucît teoria lui Freud nu se oprește la observațiile lui Traitz și derivă din suma experiențelor confirmate în plan clinic. Este interesant însă de văzut cum privesc neinițiații gîndirea lui Freud și mai ales faptul că ei refuză obstinat să verifice această gîndire, gîndind și, în special, experimentînd. Lenea intelectuală este mare chiar și la intelectuali! (Nota Ioan Ionuț).

--
Pagină realizată de Cristina Ilenescupowered by FreeFind
 

Home - Psihanaliza - Cursuri

Articole - Publicații

Newsletter - Forum - Blog

Ajutor 24x24 - Contact

  © 1998-2021, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa