Carl Jung > Psihoterapie

Metoda psihoterapeutică a lui Carl Jung

Metoda lui Jung în psihoterapie o urmează pe aceea a lui Freud, cum el însuși a subliniat adeseori. În cazurile mai rare, în care abordarea freudiană a sufletului nu este suficientă, Jung aplică însă și alte metode, care trebuie să conducă pacientul la o confruntare personală cu inconștientul colectiv, cu arhetipurile.

    Așa cum arată experiența, există un număr relativ mare de pacienți, pentru care încheierea aparentă a travaliului cu medicul nu înseamnă nicidecum sfîrșitul procesului analitic. Mai mult chiar, confruntarea cu inconștientul continuă, în același sens ca și la cei care nu au renunțat la travaliul cu medicul. (C.G. Jung: Psihologie și alchimie, Teora, 1996, vol. I, p.10)

    Tocmai aceste ultime cazuri m-au convins ca prin tratarea nevrozei se atinge o problemă care depășește cu mult cadrul strict medical... (Op. cit. p.11)

Această confruntare urmărește asimilarea imaginilor arhetipale, într-un cuvînt procesul de individuație, proces amplu care conduce de la persoana parcelată la persoana totală, la totalitatea psihică. În termeni comuni, este vorba de o extensie a conștiinței, care include astfel sensurile și semnificațiile materialelor arhetipale.

Din metodele folosite de Jung în actul psihoterapeutic cităm:

Testul de asociații libere
Test folosit în tratamentul psihoterapeutic, constă în înregistrarea timpului mediu de reacție la anumite cuvinte-stimul. Pacientul este pus să răspundă cu orice cuvînt care îi vine în minte la cuvintele inductoare rostite de analist. Timpul de reacție poate fi un indicator al complexelor inconștiente constelate.

Notă: Există un test de asociații libere care calculează automat cuvintele-problemă (deocamdată numai în limba negleză). Click aici...

Analiza viselor
Pînă la un punct, urmează metoda lui Freud: asociațiile libere, planul obiectului, interpretarea reductivă. Jung a adăugat însă cîteva idei noi: amplificarea conținutului visului, planul subiectului, aspectul prospectiv și compensația.
Detalii...

Imaginația activă
Procedeul constă în a lăsa fanteziile interioare să se deruleze liber, dar nu ca un privitor detașat sau contemplativ, și nici chiar ca un psihoterapeut, ci ca un actor care ia parte la acțiune, care joacă un rol în fantasme. Fantasmele sînt produse ale inconștientului și trebuie integrate în conștiință printr-o elaborare ulterioară.

Analiza simbolurilor
Simbolurile sînt prezente în vise și fantezii. Analiza lor facilitează asimilarea conținutuirlor inconștientului care duce la extensia și plenitudinea conștinței.
Detalii...

Alte variații ale acestor metode întîlnim în practici ca desenul (reprezentări ale unor viziuni intuitive sau onirice ale totalității prim mandala), modelajul, scriitura spontană etc.

icon

Resurse:

Am publicat un scurt articol care ilustrează analiza unui caz de panică cu ajutorul metodei jungiene de interpretare a viselor - click aici.

Vom mai publica și alte articole pe aceeași temă, de aceea îți sugerăm să te înscrii pe lista noastră de informații și noutăți - vezi linkul newsletter din bara de meniu.

©2019, AROPA. Toate drepturile rezervate.