AROPA logo

Asociația română pentru promovarea psihanalizei (AROPA)

 

Regulament de prelucrare date personale

În toate țările membre ale Uniunii Europene (UE), începând cu data de 25.05.2018, devine aplicabil Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

Astfel, considerăm că este oportun să vă informăm cum protejăm datele dvs. personale.

Ce date prelucrăm

Datele personale pe care le prelucrăm în vederea ofertei serviciilor noastre (AROPA) sînt următoarele:

- forum on-line: adresa de e-mail, numele (id) de membru al forumului;

- newsletter: adresa de e-mail;

- serviciul 24x24: numele, prenumele, adresa de e-mail, vîrsta, profesia, telefon, date personale introduse voluntar în cîmpul de conținut;

- libraria on-line: numele, prenumele, adresa poștală, adresa e-mail, telefon, comanda online, modalitate de plată.

Cum prelucrăm datele dvs.

Prelucrăm datele dvs. personale în vederea comunicării noutăților de pe site-urile AROPA și asigurării serviciilor contactate voluntar (enumerate mai sus).

Comunicăm datele dvs. cu caracter personal altor destinatari?

Datele personale prelucrate nu sunt communicate unor terți.

Care sunt drepturile dvs. și cum pot fi exercitate?

Dreptul la informare - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale.

Dreptul la rectificare - puteți rectifica datele personale în cadrul serviciilor de forum online și newsletter. De asemenea puteți solicita modificarea datelor în cazul serviciilor de librarie on-line și 24x24.

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. În cazul serviciului de forum online puteți solicita dezabonarea direct din aplicația respectivă sau online.

Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestași exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege.

Dreptul de opoziție - vă puteți opune, în special prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.

Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit.

Dreptul de a depune plîngere - puteți depune plîngere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de retragere a consimțământului - în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vă puteți retrage oricînd. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate - puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

Cum vă puteți exercita aceste drepturi

Vă puteți exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitări la adresa poștală AROPA, O.P. 61 - C.P. 91, București, sector 4, sau prin e-mail la adresa aropa@freudfile.org.

Datele noastre de contact sînt aici.

 


AROPA, 2023