Cum să publici articolul tău
pe site-ul AROPA de psihanaliză

Dacă eşti autor de articole pe teme psihanalitice, îţi oferim gratuit şansa să publici în paginile acestui site. Citeşte mai departe condiţiile de publicare.

Condiţii de publicare

Poţi publica articole originale (eseuri), referate, cronici de carte psihanalitică, psihanaliză aplicată, urmărind următoarele direcţii:

  - Articolele originale pornesc de la idei lansate de tine sau lansate de alţi autori şi completate de tine, tratate pe larg cu trimiteri la Sigmund Freud şi psihanaliză.

  - Referatele sînt teme psihanalitice ilustrate cu citate din Sigmund Freud.

  - Articolele de psihanaliză aplicată pot conţine abordări specifice ale produselor artistice, religie, mituri, viaţă socială, biografii etc.

Procedura

Pentru a supune atenţiei noastre articolul tău trebuie să ne expediezi un mesaj pe adresa aropa@freudfile.org cu informaţii despre:

  - Nume, prenume, data naşterii, adresa actuală, profesia, vîrsta, dacă ai mai publicat - ce anume şi unde;

  - Titlul şi o scurtă descriere a articolului;

  - Articolul propriu-zis.

Formatul articolului

Articolul trebuie să fie redactat la 1 rînd jumătate, în format RTF cu diacritice. Font: Times New Roman, mărime 12. Formatul paginii A4. Nu există limite de pagini.

Confirmare

În cazul în care articolul tău este acceptat spre publicare vei fi anunţat/ă prin email. Durata confirmării este de 1-3 săptămîni.

 

Succes,
Ioan Ionuţ, AROPA
Manager resurse cursuri online

 --

<<- Înapoi la secţiunea Articole

 

AROPA 2010.