header psi


powered by FreeFind
 

SECŢIUNI

- Istoric
(aspectele cele mai importante ale mişcării psihanalitice)

- Temele psihanalizei (conceptele şi teoriile psihanalitice clasificate pe teme)

- Metodele psihanalitice
(analiza actelor ratate, a viselor etc.)

- Sexualitatea

- Psihanaliza aplicată (exemple de psihanaliză aplicată în domenii neclinice)

- Analize de caz

- Dicţionare

- Articole

- Cursuri online

Temele psihanalizei

Bagajul noţional al psihanalizei este extrem de bogat şi de complex. S-au editat dicţionare stufoase care încearcă să-l epuizeze şi credem că cel mai bine reuşeşte să o facă vocabularul de psihanaliză semnat de Laplanche-Pontalis (PUF, 1990). O versiune în limba română a fost publicată în urmă cu ceva ani, dar nu putem garanta calitatea ei.

Dar cum cel mai bine e să mergem la origini - în speţă la Freud - pentru a avea interpretarea noţiunilor şi concepţiilor cheie, sugerăm lucrarea Autobiografie (Editura Ştiinţifică, 1993) ca una din sursele principale de informare. De asemenea, Freud a publicat pentru diferite enciclopedii şi proiecte rezumate în care explică principalele concepte ale psihanalizei.

Noi am găsit altă cale de a prezenta aceste date: am preluat următoarea schemă de idei şi concepte (teme) pe care am ilustrat-o apoi cu extrase din opera vastă a lui Freud. (Citate despre noţiunile cheie au fost deja publicate în revista de psihanaliză OMEN - detalii.)

Această pagină trebuie vizitată periodic pentru noutăţi şi actualizări.

 

I. CONCEPTELE FUNDAMENTALE

a. Inconştient, refulare şi defensă
b. Rezistenţe
c. Traumatism
, fixaţie , regresiune, sublimare
d. Proiecţie, ambivalenţă, identificare
e. Complexul lui Oedip
f. Transfer şi compulsia la repetare

II. METAPSIHOLOGIA

g. Aparatul psihic
h. Pulsiunile
i. Sexualitatea: libido, stadii de dezvoltare
j. Principiul plăcerii şi principiul realităţii.

RESURSE

Cîteva din noţiunile cheie ale psihanalizei sînt reluate şi explicate în cursul nostru dedicat metodelor psihanalitice de investigare a inconştientului - click aici pentru detalii

Home | Sigmund Freud | Publicaţii

Newsletter | Contact

© 1998-2019, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa