Carl Jung > Stadii

Stadiile activității lui Jung

Motto: Mulțumesc lui Dumnezeu
că sînt Jung și nu jungian. (C.G. Jung)

Activitatea științifică a lui Carl Jung se poate diviza în cîteva perioade importante:

- Perioada activității la clinica din Burgholzli, condusa de faimosul Bleuler. Din această perioadă datează lucrarea sa despre asociațiile libere și observațiile privind manifestările psihice ale bolnavilor mintal. Aceste observații vor fi exploatate mai tîrziu în opera sa de maturitate.

Mandala
Mandala - imaginea centrului
în psihologia analitică
(click pe imagine)
- Perioada colaborării cu Sigmund Freud
Așa cum atestă corespondența dintre cei doi, Jung a dus mai mulți ani la rînd o activitatea frenetică în sprijinul "cauzei", adică promovarea și impunerea psihanalizei freudiene în conștiința medicală a epocii. Această perioada și-a lăsat amprenta în lucrarea Metamorfozele libidoului și simbolurile sale. Tot în această lucrare apar însă și primele semne ale despărțirii de teoriile freudiene.

- Perioada confruntării cu inconștientul
Jung renunță la activitatea sa medicală și se retrage din funcțiile deținute în cadrul mișcării psihanalitice. El o rupe brutal cu Freud și se dedică - într-o solitudine cvasitotală și într-o stare de spirit care friza schizofrenia - studiului fantasmelor propriului său inconștient. Aici găsește o sursă nesecată de inspirație pentru operele sale de maturitate.

Trigramele din I Ching
Cele opt trigrame din I Ching și corelările lor (click pe imagine)
- Perioada elaborării psihologiei analitice și a operei de maturitate
Jung este tras de alchimie, în care găsește confirmarea propriilor sale concepții legate de procesul de individuație. El scrie o carte monumentală: Psihologie și alchimie în care ilustrează procesul de individuație și raporturile sale cu alchimia medievală analizînd visele unui pacient.

Se ocupă de asemenea de fenomenul sincronicității, de I Ching - îl prezintă pe Richard Wilhelm conștiinței intelectuale europene.

Scrie lucrări și comentarii alchimice și astrologice foarte importante. Opera sa considerabilă este foarte greu de sistematizat. Doctrina sa - mai degrabă filozofică decît psihologică - îl determină pe Freud să constate depărtarea fostului său emul de teoriile psihanalizei și cochetarea cu profetismul (aluzie la mărturiile lui Jung privind visele și impresiile sale vizuale profetice). AROPA

©2018, AROPA. Toate drepturile rezervate.