Sigmund Freud Viata si Opera

Prezentare de carte

Caracterul și erotismul anal

Ideea de a lega anumite trăsături mai pronunțate și permanente de caracter de erotismul anal i-a fost sugerată lui Freud de cazurile întîlnite în practica analitică. Deși nu poate indica momentul precis în care s-a născut această idee, Freud ne asigură că această descoperire nu se bazează exclusiv pe baze teoretice.

Trei trăsături principale sînt descrise de Freud în urma cazuisticii acumulate: ordinea, zgîrcenia și încăpățînarea.

"Ordinea" se referă la noțiunea de curățenie corporală dar include și conștiinciozitatea cu care se duc la capăt mici însărcinări și faptul de a te arăta demn de încredere. Opusul ei ar fi "neglijența", "dezordinea".

"Zgîrcenia" poate apărea ca avariție, iar "încăpățînarea" se poate transforma în sfidare, la care se adaugă mînia și dorința de răzbunare.

Cel mai adesea zgîrcenia și încăpățînarea apar împreună și sînt mai intim legate.

Cei care arată asemenea trăsături caracteriale au dovedit în copilăria lor o dificultate mai mare în a-și învinge incontinența fecală și chiar mai tîrziu, la o vîrstă ulterioară, au eșuat adeseori în blocarea acestei nevoi.

Ca și copii ei au făcut parte din clasa celor care refuzau să-și golească conținutul intestinal atunci cînd erau puși pe oliță deoarece obțineau plăcere din defecare. Chiar și mai tîrziu ei își aminteau că obișnuiau să rețină bolul fecal  (adeseori amintirile erau legate de frații și surorile lor și nu îi implicau direct). Din aceste indicații, conchide Freud, "deducem că asemenea persoane s-au născut cu o constituție sexuală în care erotogenia zonei anale este extrem de puternică".(1)

Totuși, întrucît aceste înclinații nu se mai regăsesc ulterior, putem conchide că zona anală și-a pierdut importanța în cursul dezvoltării sale, iar apariția trăsăturilor de caracter pomenite mai sus trebuie pusă în legătură cu dispariția erotismului anal.

În Trei eseuri asupra teoriei sexualității (1905), Freud a arătat că instinctul sexual la om este foarte complex și format din mai multe constituente instinctuale (sau pulsiuni parțiale). Excitațiile periferice ale diferitelor părți ale corpului (ca de pildă gura, anusul, uretra, organele genitale) contribuie și ele la excitația sexuală. Aceste părți s-au numit zone erogene - adică susceptibile să producă excitație sexuală. Totuși, cantitatea de excitație provenind de la aceste zone nu este utilizată total în viața sexuală - o parte din aceasta este sublimată, adică detașată de interesele sexuale și deplasată spre alte interese, de altă natură.

În timpul perioadei de latență sexuală - de la vîrsta de cinci ani și pînă la primele manifestări ale pubertății din jurul vîrstei de 11 ani - se crează formațiuni reacționale - rușine, dezgust, moralitate - care se opun activității tendințelor sexuale, utilizînd energia acestora din urmă.

Erotismul anal face și el parte din aceste tendințe, dar în cursul dezvoltării și sub presiunea exercitată de educație este împiedicat să se manifeste. Astfel se face că trăsături caracteriale ca ordinea, zgîrcenia și încăpățînarea, descoperite la persoane care au manifestat un interes accentuat pentru erotismul anal "pot fi privite ca primul și cel mai constant rezultat al sublimării erotismului anal"(2).

Interesul pentru ordine și curățenie, scrie Freud, ne da impresia unei formațiuni reacționale împotriva atracției față de ceea ce este murdar și trebuie eliminat din corp - fecalele. Dar relația dintre încăpățînare și erotismul anal nu mai este atît de evidentă. Totuși, copiii arată încăpățînare atunci cînd trebuie să renunțe la fecale, iar în educația copiilor există obiceiul de a administra lovituri stimulative pe zona erogenă anală cu scopul de a le curma încăpățînarea și de a-i face ascultători și supuși. Gestul de expunere a zonei anale este legat și el de o intenție de sfidare sau provocare.

Conexiunile dintre bani și defecare sînt cele mai răspîndite. Ele se găsesc pretutindeni unde mai domnesc încă moduri arhaice de gîndire: mituri, povești, vise, superstiții etc. De obicei banii sînt puși în legătură cu murdăria - aurul cu care îi răsplătește diavolul pe supușii săi se transformă curînd în fecale. Iar diavolul este, după opinia lui Freud, personificarea vieții instinctuale inconștiente.

Există o superstiție care leagă găsirea unei comori de defecare, iar în vechea doctrină babiloniană aurul este "fecalele iadului". "Este posibil, scrie Freud, ca identificarea aurului cu fecalele să se datoreze contrastului dintre cea mai prețioasă substanță cunoscută de om și cea mai ne-prețioasă, pe care o rejectează ca materie inutilă"(3).

În tratamentul psihanalitic vindecarea cazurilor de constipație la nevrotici se realizează, de obicei, prin abordarea complexelor legate de bani ale pacienților. Apropierea dintre aur și fecale, în gîndirea nevroticilor, se datorează unei circumstanțe precise: știm că interesul erotic pentru defecare este desființat ulterior, în schimb apare cel pentru bani, absent în copilărie. Astfel este posibil ca vechea pulsiune, care și-a pierdut scopul, să își aproprie noul scop.

Proba relației dintre erotismul anal și trăsăturile de caracter numite aici ar putea fi și faptul că la oamenii care au reținut interesul pentru excitația sexuală anală, la vîrsta adultă, adică la homosexuali, "caracterul anal" nu este atît de pronunțat. Desigur că acest aspect trebuie studiat cu atenție.

Și alte zone erogene pot fi legate de complexe caracteriale. De exemplu, ambiția "arzătoare" a persoanelor care au suferit de enurezie. Astfel că putem prefigura o formulă a constituirii caracterului pornind de la componente instinctuale: "trăsăturile de caracter permanente sînt prelungiri neschimbate ale instinctelor originare, sublimări ale instinctelor, sau formațiuni reacționale împotriva lor."(4)

Note:
1. S. Freud: Character and Anal Erotism.

2. Op. cit.

3. Op. cit.

4. Op. cit.

--
Material de I. Dascălu

icon

<- Înapoi la prezentare de carte


powered by FreeFind
 

=> Freud - Psihanaliza - Cursuri - Articole

Publicații - Newsletter - Forum

Blog - Ajutor 24x24

Contact

 © 1998-2023, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa