Psihanaliza - Teoriipowered by FreeFind
 

Mecanismele defensive - foto

Mecanismele defensive

Psihanaliza descrie diverse mecanisme de apărare împotriva dezvoltării angoasei în relație cu exigențele pulsionale ale sinelui. Aceste defense descriu tipuri de afecțiuni nevrotice, pe de o parte, iar pe de alta, pot fi asociate stadiilor de structurare a aparatului psihic.

Astfel, există defense angajate de aparatul psihic înaintea structurării unui eu - ca de pildă refularea - și defense care decurg din, practic, orice tip de operațiune mintală angajată de eu, ca de pildă explicarea logică a unor evenimente.

Sigmund Freud vorbește despre mecanismele defensive în lucrări ca Inhibiție, simptom, angoasă (1926), dar subiectul este preluat de fiica sa Anna, deși nu într-o manieră sistematizată.

Iată cîteva din aceste mecanisme descrise pe scurt și însoțite de exemple sumare:

Negare

Se poate explica prin refuzul de a admite ceva ce se naște sau se petrece în minte. Astfel, victimele unor evenimente traumatice din viața de familie pot nega aceste traumatisme. Cazul bine cunoscut este al soției bătute de soț și care refuză să recunoască că este bătută. În acest caz nu e vorba de o defensă în fața angoasei, ci de o menajare a eului narcisic.

Refulare

Refularea este un mecanism autonom care acționează pentru a împiedica semnificanți legați de moțiuni pulsionale să devină conștienți și să se traducă în act. Uneori intervenim deliberat, conștient, în acest sens și numim acest mecanism reprimare sau condamnare. Freud scrie precis că în tratamentul psihanalitic refularea trebuie înlocuită cu condamnarea, adică cu prelucrarea la nivel conștient a conflictului cu revendicările sinelui.

Deplasare

Este un mecanism cunoscut mai ales în formarea viselor. Prin deplasare se asociază un afect cu alte obiecte sau evenimente aflate într-o relație de contiguitate cu cele inițiale care au provocat afectul. În general descoperim deplasarea foarte ușor în viața de zi cu zi cînd cineva își descarcă nervii asupra copiilor, de pildă, pentru că nu poate înfrunta un șef ostil. Sau ostilitatea deplasată asupra vecinului de palier atunci cînd cauza ei este de fapt cutare măsură nepopulară a guvernului sau corupția din administrație etc.

Sublimare

Prin sublimare, o pulsiune inacceptabilă este transformată într-una social acceptabilă. În jocurile sportive, de exemplu, găsim sublimarea pulsiunilor agresive în întrecere sau competiție.

Proiecție

Este atunci cînd atribuim unor obiecte exterioare propriile noastre înclinații sau trăsături de caracter. Proiecția se caracterizează printr-o dezvoltare exagerată a spiritului critic vizavi de tendințele sau defectele altora. Proiecția apare însoțită de negare.

Intelectualizare

Este recunoscută în operațiuni mintale care tind să transforme o realitate penibilă sau dureroasă în prilej de meditare filozofică, de pildă. Astfel, un eșec la examen poate deveni o reflectare asupra calității vieții sau relativității succesului etc.

Raționalizare

Oferă explicații după un model logic al unor înclinații sau manifestări care provoacă jena sau senzația de penibil subiectului. Și acest mecanism poate fi folosit pentru protejarea eului narcisic.

Regresiune

Este reîntoarcerea la stadii de dezvoltare sexuală și obiecte anterioare. De exemplu la faza orală, în care subiectul poate dezvolta senzația de insațietate alimentară sau refuzul de a mînca (anorexie). Cutare tînără studentă îndrăgostită de asistent dezvoltă o anorexie vizavi de faptul că cea mai bună colegă a ei îi "fură" iubitul (ea nu poate "înghiți" această situație). Sau cazul frecvent al unui domn adult care divorțează pentru a se căsători cu "prima iubire".

Formațiune reacțională

Se poate explica simplu prin transformarea unei intenții în inversul ei. De exemplu, dorința de a avea relații erotice "murdare", condamnabile din punct de vedere moral, dezvoltă obsesia pentru curățenie. Sau ostilitatea resimțită față de cineva este ascunsă înapoia unor dovezi de prietenie foarte pronunțate.

Întoarcere asupra propriei persoane

Mecanism bine cunoscut ca de pildă atunci cînd soția afirmă răspicat că nu soțul e devină pentru cutare infidelitatea ci ea deoarece nu a comunicat destul cu el.

Alte mecanisme defensive descoperite sau formulate după Freud:

Acting out (punere/trecere în/la act) - se referă la tendința unui subiect de a traduce în act imediat și într-o modalitate involuntară o moțiune pulsională revelată în cursul analizei, confirmînd astfel ceea ce de fapt neagă.

Afiliere - se referă la tendința subiectului de a apela la ajutorul altora, colaborînd de bună voie cu aceștia.

Inhibarea scopului - Subiectul acceptă o formă modificată a scopului său original, ceea ce numim în general "jumătate de drum".

Altruism - Dedicarea necondiționată pentru nevoile altuia neglijînd sau negînd total propriile nevoi identice. Este cazul bine cunoscut al nevroticului care solicită ajutorul psihanalistului pentru un alt nevrotic de care se simte legat prin "compasiune" sau "prietenie".

Evitare - Refuzul de a interacționa cu situații sau persoane conflictuale.

Compensare - Dezvoltarea excesivă a interesului și activității într-un domeniu pentru a masca o insatisfacție majoră din altă sferă.

Umor - Revelarea aspectului amuzant sau comic al unei situații jenante.

Agresiune pasivă - Tendința de a manifestă agresivitate într-o manieră indirectă.

  • Resurse online

Testează-ți online cunoștințele legate de mecanismele defensive (numai în limba engleză): http://psychology.about.com/library/quiz/bl_defense_quiz.htm

<= Home | Psihanaliza | Cursuri

Articole | Publicații

Asistență | Newsletter | Contact

© 1998-2021, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa