AROPA - 24x24

Termeni şi condiţii

Informaţiile oferite prin email, la cererea expresă a clienţilor noştri, de serviciul nostru 24x24 nu se substituie consultaţiilor de specialitate. Nu sînt indicate tratamente medicale şi nu se pun diagnostice.

Sugestiile şi părerile furnizate în cadrul serviciului nostru nu se pot constitui în soluţii terapeutice. Ele au un caracter informativ, orientativ.

În cazul în care ai îndoieli în privinţa discuţiilor cu reprezentanţii noştri, te rugăm să ne expediezi un mesaj cu informaţiile necesare pentru identificare pe adresa aropa@freudfile.org.

Reclamaţiile primite vor fi soluţionate în decurs de maximum 10 zile lucrătoare.

Informaţii şi date de contact despre AROPA găseşti şi la adresa: http://aropa.freudfile.org/contact_ro.html.

 


©AROPA 2018