Psihanaliza aplicatăpowered by FreeFind
 

Folclor

Note despre psihanaliza basmului

O definiție a basmului ar trebui să includă și ideea de creație artistică și aceea de năzuință a sufletului popular. Deci o năzuință colectivă care a găsit o formă de exprimare prin ceea ce numim basm (o formă a literaturii orale și scrise).

Desigur că o altă trăsătură caracteristică basmului este structura sa fantastică. În basme întîlnim ființe și experiențe supranaturale. De aceea basmul a avut printre funcțiile sale una ce ține de plăcerea de a urmări povestiri în care hotarele lumii sensibile sînt depășite.

Totuși, dincolo de caracterul său fantastic, întîlnim năzuințe care nu au nimic fantastic, împărtășite de oameni (sau de sufletul colectiv).

În basmul Tinerețe fără bătrînețe și viață fără de moarte întîlnim năzuințe colective și individuale. Nașterea eroului în acest basm aduce pe tapet așteptările mesianice ale poporului: oamenii sperau să aibă un lider luminat ca Solomon împărat, se spune în basm. Dar eroul nu găsește gust pentru viața publică și alege căutarea nemuririi ca ideal al eului său.

Basmul ne explică că la naștere copilul plîngea în pîntecele mamei și de aceea, pentru a se potoli, părinții i-au promis tinerețe fără bătrînețe.

Ajuns la vîrsta adolescenței el refuză orice tentație socială și le cere părinților săi să-și împlinească făgăduiala.

Astfel o pornește în căutarea acestui ideal, ajutat fiind de calul fermecat și de multe alte instanțe magice.

La prima vedere, analiza acestui basm nu ridică dificultăți - nu este vorba de dorințe inconștiente, ci de idealuri conștiente.

Problema psihanalizei este că ea nu se cantonează la nivelul analizei (conținuturilor) eului sau conștiinței. Ea străbate crusta aparenței și se adîncește în investigarea proceselor inconștiente. Acolo, în adîncul psihicului inconștient, ea găsește resorturile lumii conștiente, a mobilurilor afirmate conștient.

În cazul nostru, dorința eroului trebuie înțeleasă în alt fel, ca raportîndu-se la refuzul său de a se maturiza.

Titlul basmului poate fi tradus și astfel: tinerețe veșnică. Ori ce înseamnă tinerețe veșnică? O viață fixată la nivelul primilor ani, cînd copilul trăiește în osmoză cu mama sa, care îi oferă ocrotire și hrană, fără a-i cere nimic în schimb. Întregul său libido are ca obiect propriul său corp ca sursă de plăcere, cu ocazia satisfacerii trebuințelor organice și stimularea zonelor erogene. Sexualitatea la acest nivel nu este încă genitală. Avem, deci, primatul pulsiunilor parțiale.

Această interpretare nu este, desigur, admisă de toți psihanaliștii. Carl Jung ar respinge-o cu siguranță, acuzînd-o de reducționism, și propunînd o cu totul alta, în care personajele basmului și situațiile conflictuale sînt simboluri ale evoluției interioare.

Jung afirmă explicit că basmele, ca și miturile, sînt fragmente elaborate colectiv ale unor experiențe interioare întru totul asemănătoare cu ceea ce el a numit proces de individuație.

Astfel, ca să dăm un singur exemplu, împăratul din basme nu mai este un substitut pentru tată (ca la Freud), ci un simbol al Sinelui jungian. Această figură simbolică descrie sau personifică un complex autonom de natură arhetipală care se ivește din abisurile sufletului colectiv pentru a pune stăpînire pe eul subiectului.

Simbolismul regelui in alchimie - imagine
Alegoria regelui care este înghițit de prima materia traduce  procesul de individuație (dă click aici pentru versiunea mărită a imaginii)
Simbolul împăratului este extrem de des utilizat în literatura alchimică, unde capătă semnificații diverse. Acolo el este, de pildă, o încarnare a Eului care se transformă în procesul de individuație - în termeni simbolici, moare pentru a renaște, reînnoit.

În acest sens, găsim în cartea Psihologie și alchimie o ilustrație care poartă următoarea explicație: Lupul, ca "prima materia", îl devorează pe regele mort; în fundal: sublimarea "primei materia" și renașterea regelui. (Carl Jung, op. cit., Editura Teora, 1996, p. 101, vol. II).

Renașterea regelui - sub forma tînărului fiu al regelui (în ilustrație, în fundal) - este renașterea Eului care a fost restructurat prin infuzia unui nou spirit. Este încununarea procesului de individuație , cînd eul își integrează conținuturile inconștientului personal și arhetipal.

Note:
- Mai multe detalii despre Carl Jung și concepțiile sale se găsesc pe site-ul dedicat lui la adresa
http://www.psihanaliza.org/jung.

--
Ilustrația publicată în acest articol provine din versiunea românească a lucrării Psihologie și alchimie, publicată de editura Teora, 1996.

* Articol de Jean Chiriac și Irina Negrescu

icon

<= Înapoi la secțiunea aplicații

Home | Psihanaliza | Cursuri

Articole | Publicații

Asistență | Newsletter | Contact

© 1998-2020, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa