Sigmund Freud > Biografie

(Biografie Freud - urmare)

 

2. Căutări, certitudini

1886 - Merge la Berlin unde se interesează de neuropatologia infantilă. Întors la Viena, se opreşte la Institutul de boli ale copilului. Ţine o conferinţă despre isterie şi oferă o dare de seamă asupra a ceea ce a văzut la Charcot: Primire ostilă. Începe practica privată: îşi deschide cabinetul personal în duminica Paştelui. Se căsătoreşte cu Martha în septembrie. Publică traducerea cărţii lui Charcot: Prelegeri despre bolile sistemului nervos.

Charcot

Freud îl vizitează pe Charcot la Paris unde are o experienţă memorabilă despre care va vorbi ulterior
1887 - Fără a abandona electroterapia, începe să folosească hipnoza.
Naşterea Mathildei (octombrie). În noiembrie îl cunoa şte pe Wilhelm Fliess. Acest moment marchează începutul unei mari prietenii şi al unei corespondenţe de o importanţă hotărîtoare pentru naşterea psihanalizei. Decembrie: prima scrisoare către Fliess.

1888 - Publică traducerea cărţii lui Bernheim Despre sugestie şi aplicaţiile ei terapeutice. În mai, aplică pentru prima oară o metodă inspirată de Breuer (la Frau Emmy von N.).

1889 - Călătorie la Nancy pentru a-i vedea pe Bernheim şi Liebault.
Naşterea lui Jean-Martin, botezat după Charcot (decembrie).

1891 - Publică o lucrare asupra afaziei, unde critică teoria localizărilor.
Naşterea lui Olivier (Oliver, după Cromwell). Se mută la adresa Berggasse 19.

1892 - Articol despre tratamentul hipnotic. Colaborează cu Breuer. O pacientă (Elisabeth von R.) îi sugerează metoda asociaţiilor libere. Publică traducerea celui de-al doilea volum al lui Bernheim. Naşterea lui Ernst, botezat după Brucke.

Anna O
Anna O, celebra pacientă a lui Breuer, inspiră tratamentul pri  vorbire - talking cure
1893 - Articol necrolog la moartea lui Charcot, decedat la 16 august. Articol despre paraliziile isterice (în franceză, în Revue de neurologie).
Formularea teoriei seducţiei traumatizante (pe care o va abandona peste 4 ani). Naşterea Sophiei.

1894 - Articol despre Psihonevrozele de apărare. O nouă traducere a lui Charcot ( Lecţiile de marţi).

1895 - Publică Obsesii şi fobii. În mai, împreună cu Joseph Breuer, publică Studii asupra isteriei detalii... Lucrarea susţine etiologia sexuală a nevrozelor. În iulie, la Bellevue, izbuteşte analiza istorică a visului Injecţiei Irmei. Naşterea Annei (decembrie).

1896 - Îşi scandalizează auditoriul într-o conferinţă asupra etiologiei sexuale a isteriei. Vacanţă la Florenţa. Freud foloseşte pentru prima oară termenul psihanaliză . Moartea lui Jacob Freud (octombrie). AROPA

--

Mai citeşte despre:
->
Cariera, activitatea psihanalitică
<-
Copilăria, studiile

Home | Psihanaliza | Caută pe acest site | Newslette | Contact

© 1998-2017, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa