Psihanaliza > Editorial

Freud și revoluția sexuală

Există o categorie de intelectuali care pun în cîrca lui Freud sexismul modern și tendințele generale de eliberare sexuală în lumea occidentală, care merg mînă în mînă cu corectitudinea politică. De ce pe seama lui Freud, pentru că el a atras atenția pentru prima oară că nefericirea umană și boala nevrotică decurg invariabil din refularea instinctului sexual. Prin urmare, cei care l-au citit și acceptat pe Freud, intelectuali renumiți (Herbert Marcuse este un exemplu) au conchis că singura soluție spre împlinirea țelului de fericire universală este libertinismul sexual, eliberarea de orice restricție. Astfel sunt apărate și impuse, de pildă, așa zisele minorități sexuale care nu mai sunt interzise sau respinse, "discriminate", ci chiar afirmate legal și susținute în contexte sociale largi, ca factori de progres!

Cei care sunt vrăjmașii acestei ideologii, de obicei susținători ai eticii creștine, au găsit că vina situației de fapt o poartă Sigmund Freud, pentru că el ar fi instigat la revoluție sexuală.

Nimic mai neadevărat. Dacă Freud a subliniat rolul sexualității în viața umană și a pus în lumină relația cauzală dintre refularea ei și nefericire sau boală, el nu a susținut nicăieri că eliberarea de constrîngerile morale ar fi cheia emancipării. Dimpotrivă, el atrage atenția că energia sexuală poate fi derivată spre alte scopuri, care nu sunt sexuale ci sociale și culturale, științifice etc. Este vorba de ceea ce al a numit sublimare.

Cu alte cuvinte, soluția nefericirii umane nu este eliberarea sexuală, cum vor adepții revoluției sexuale, ci creația sub toate formele posibile, prin sublimarea energiei sexuale.

De ce detractorii lui Freud nu țin cont de această prețioasă precizare, de ce se încăpățînează ei să îl desființeze? În măsura în care cei mai mulți sunt promotorii eticii creștine (fie ea ortodoxă, catolică sau protestantă), explicația nu este greu de găsit. Dacă nu etica creștină îi stîrnește să atace la baionetă, atunci e vorba de a o suficiență meschină care nu merge să cerceteze faptele ci se mulțumește să citeze după ureche.

--
AROPA

Home | Psihanaliza | Cursuri | Articole

 Asistență 24x24 | Forum | Blog

Contact

© 1998-2023, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa