Psihanaliza > Dicţionare

Dicţionar de simboluri în vise (urmare)

 

Cada cu apă
Apa este un simbol complex în vise. Dacă nu se referă la ceva personal, atunci poate fi asociată cu foarte multe idei. Una din aceste idei este inspirată de ritualul botezului în creştinism. Deci, apa spală păcatele, ea curăţă. Dar ideea de curăţare are şi o conotaţie agresivă, aşa că fiţi atenţi atunci cînd visaţi apă deoarece poate fi o trimitere la instinctele voastre agresive. Acumularea energiei acestor instincte poate fi reprezentată în vis prin potop. Potopul care curăţă totul dar, curios, ne ocoleşte pe noi.

Apa sugerează şi caracterul perisabil al tuturor lucrurilor. Nimic nu durează în acest univers. Adeseori, în filmele lui Tarkovski, apa traduce ideea de descompunere, de destrămare, de anihilare. Obiecte disparate, fragmente, plutesc pe o apă curgătoare. Totul este trecător, nu durează. De aici sentimente de melancolie, de tristeţe, depresie etc.

Apa este aşa cum am mai spus o aluzie la botez. Cada cu apă devine astfel fîntîna baptismală de care vorbeşte Jung în special în lucrarea sa "Psihologie şi alchimie". (Mai multe detalii despre Jug şi psihologia sa în revista OMEN nr. 10). Procesul alchimic, de unde sînt extrase simbolurile fîntînii baptismale, este similar cu procesul de individuaţie la Jung. Fîntîna baptismală sugerează astfel o etapă a acestui proces care simbolic reprezintă o moarte şi o renaştere. Omul vechi moare şi se naşte omul nou sau, în termeni psihologici, moare vechiul eu pentru a se naşte unul nou.

Marea Neagră
Simbolismul Mării negre este legate în primul rînd de cel al apei. Deci, citiţi despre simbolismul apei. În al doilea rînd, marea este o aluzie la existenţa amniotică, la vremea cînd nu eram încă născuţi şi la mamă. Nu este întîmplător că în limba franceză, cu care se înrudeşte româna, există o similitudine fonetică între mamă şi mare ("mere" şi "mer"). Mama este cea care dă viaţă şi îngrijeşte (hrăneşte, securizează).

Un al simbol al mării este inconştientul care constituie, după Freud, originea (mama) conştientului sau eului. Inconştientul este, psihologic vorbind, tot o mamă.

La Jung marea, oceanul trimit la ideea de inconştient colectiv. Inconştientul colectiv este sălaşul arhetipurilor. Unul din aceste arhetipuri este şi cel al Sinelui sau Centrului pe care Jung îl asimilează cu experienţa lui Dumnezeu în religii.

Marea Neagră preia toate acest simboluri, după caz, şi mai adaugă ceva în plus. Cum culoarea neagră trimite la moarte (doliu etc.) trebuie să ne gîndim din nou la procesul de individuaţie (vezi simbolismul apei în cada cu apă), la prima sa etapă care este nigredo sau trecerea la negru (disolutio, separatio), în limbaj psihologic disocierea eului. Această disociere trebuie să fie urmată de o nouă sinteză care să includă totalitatea personalităţii umane.

icon

<= Înapoi la pagina 1                    Urmare în pagina 3 =>

Dicţionare
_____________

Home

Editorial

Sigmund Freud

Psihanaliza

Cursuri

Articole

Newsletter

Caută =>>

Contact

© 1998-2017, AROPA. Toate drepturile rezervate.

logo aropa