Psihanaliza > Cazuistica

Introducere în cazuistica psihanalitică

cazuistica psihanalitica
 • Articole disponibile:
  -> Un caz cu o moștenire, de Dinu Crivăț
  C
  azul expus în acest articol ilustrează cît se poate de limpede metoda psihanalitică și are avantajul accesibilității pentru că tratamentul a fost scurt.

  -
  > Visul lui Lucian, de Dinu Crivăț
  Un caz în care se vede rolul jucat de interpretarea viselor în determinarea cauzelor inconștiente a tulburărilor psihice.

  ->
  Beneficiile cunoașterii în psihanaliză
  Analiză de caz din care rezultă avantajele terapeutice ale cunoașterii sensului simptomelor.

Cazuistica psihanalitică este domeniul cel mai incitant al psihanalizei. Și aceasta pentru că, de obicei, cînd citim analiza unui caz, avem tendința de a aplica asupra noastră metodele de investigare psihică și mai ales concluziile analizei.

Cazuistica publicată pentru ilustrarea metodei păsihanalitice nu este însă o întreprindere dintre cele mai ușoare. Pentru publicul neavizat, care nu are o experiență personală cu terapia psihanalitică, multe din afirmațiile psihanalizei pot părea îndoielnice. De aceea este nevoie de multă pricepere în redactarea unui caz, cu atît mai mult cu cît se impune și regula discreției necondiționate privind elementele biografice ale persoanelor care fac obiectul analizei!

Este interesant că astăzi pacienții nu mai cer să li se ascundă identitatea, ba chiar doresc să devină cunoscuți de publicul larg ca și cum nevroza lor și tratamentul ar constitui motive de laudă, de realizare.

În realitate, lucrurile nu au stat așa pe vremea cînd Freud a elaborat metoda psihanalitică și trebuia să ascundă cu grijă elementele biografice ale persoanelor tratate de el, atunci cînd publica eseuri pe marginea acestor cazuri. Discreția era chiar una din condițiile tratamentului.

Condițiile publicării în paginile unui site impun, în plus, o limitarea a spațiului publicistic, și de aceea, în cazurile expuse aici nu vom avea o relatare cuprinzătoare a istoriei personale a celor analizați. Totul se rezumă la cîteva indicii pe care autorul articolului ni le oferă cu speranța că vor alcătui o imagine suficientă a antecedentelor psihice ale persoanei analizate. AROPA

© 1998-2012, AROPA. Toate drepturile rezervate. Condiții de utilizare.

logo aropa