Carl Jung > Interpretarea viselor: Articole

Jung și Artemidor

de Jean Chiriac

În lucrarea sa renumită: Interpretarea viselor, Artemidor afirmă, printre altele, că obiectele și ființele visate de persoane cu experiență în interpretare sunt simboluri.* De ce ne surprinde această afirmație? Deoarece ea amintește de poziția lui Jung vizavi de interpretare. Spre deosebire de Freud, care abordează conținutul oniric în legătură cu obiectele reale (ființe și evenimente, lucruri etc.) - pe planul obiectului - Jung a adoptat ulterior așa-zisul plan al subiectului (1) în care, ca și la Artemidor, conținutul oniric este privit ca simbolic.

Astfel se face că dacă visăm imaginea unei case cu mai multe etaje, interpretarea lui Freud se va axa pe asociațiile visătorului legate precis de casa respectivă, în timp ce la Jung, aceeași casă poate evoca structura spațială a psihicului (sufletului), cu diferite compartimente reprezentînd aspecte ale personalității sau interese specifice.(2)

Întrebarea care se pune este dacă Jung a preluat ideea de simbol oniric de la Artemidor și a adaptat-o intereselor psihologiei sale. Este evident că Jung nu putea trece cu vederea cartea despre vise a acestuia - așadar, s-a inspirat el din Artemidor?

Pentru Jung trebuie spus că visul nu are calități profetice implicite, ca la Artemidor, ci se referă la o dezvoltare personală numită proces de individuație.(3) În urma acestui proces eul individului angajat în demers este confruntat cu inconștientul colectiv și nevoit să asimileze conținuturile acestuia, mai precis idei și concepții noi care adaugă la unilateralitatea sa pe care o compensează. Asimilînd treptat aceste conținuturi eul se recentrează în raport cu realitatea exterioară și interioară. El devine complet, plenar, fenomen descris prin termenul alchimic de conjuncția contrariilor.

Interpretarea viselor este un instrument de lucru esențial în parcurgerea acestui proces deoarece visul este mesagerul inconștientului, sau al arhetipului totalității psihice. El oferă indicațiile prețioase privind exigențele inconștientului.

În acest context abordarea lui Jung nu poate fi comparată cu cea a lui Artemidor. Este o abordare care ține de o anumită filozofie sau mistică a sufletului care nu are nimic comun cu ideea antică de profeție prin vise.

Ar mai fi de precizat că simbolul oniric la Jung nu trimite la obiecte sau situații exterioare - femeia iubită, dorința de călătorie, teama de cineva etc. - ca la Artemidor, ci la procese interioare.

Totuși, nu e sigur că axarea pe integrarea procesului de individuație în lucrul cu visele, la Jung, exclude total faptul ca el să fi fost influențat de teoriile lui Artemidor.

icon

Note:
1. Despre plan subiect-plan obiect vezi detalii
aici.

2. O comparație pertinentă a celor două metode de interpretare s-a publicat în cursul AROPA Metode de interpretare a viselor. Detalii aici.

3. Detalii despre procesul de individuație a ici.

--
*Artemidor:
Presupunînd, bunăoară, că un cunoscător în ale tălmăcirii, fie pentru că a citit cărți de onirocritică, fie pentru că a vorbit cu onirocriți, fie că este priceput în a face aprecieri, se întîmplă să fie îndrăgostit de o femeie, el nu o va vedea în vis pe femeia iubită, ci un cal, o oglindă, o corabie, marea, femela unei fiare sălbatice, o îmbrăcăminte femeiască sau orice altceva care are semnificația de femeie. Presupunînd că vrea să facă o călătorie, nu va vedea în vis vehicule, o corabie, pături de călătorie, bagaje sau pregătiri de călătorie, ci va visa că zboară, sau va vedea în vis cutremur de pămînt, sau bătălie, sau fulger, sau orice alt lucru care va simboliza călătoria. Presupunînd că se teme de cineva sau se ferește de el, nu va vedea în vis persoana însăși, ci va visa că se ferește de un animal sălbatic, că sfărîmă lanțuri, că omoară tîlhari sau că aduce sacrificii zeilor și tot felul de vise care-i scapă pe alți oameni de teamă și de tulburare. (Artemidoros: Carte de tălmăcire a viselor, Editura Polirom, 2001.)

 

©2019, AROPA. Toate drepturile rezervate.