Carl Jung > Analiza

Metoda analitică a lui Carl Jung

Psyche

Metoda lui Jung în psihanaliză o urmează pe aceea a lui Freud, cum el însuși a subliniat adeseori. În cazurile mai rare, în care abordarea freudiană nu este suficientă, Jung aplică însă și alte metode, care trebuie să conducă persoana analizată la o confruntare personală, directă, cu inconștientul colectiv, cu arhetipurile.

Iată ce spune Jung:

    Așa cum arată experiența, există un număr relativ mare de pacienți, pentru care încheierea aparentă a lucrului cu medicul nu înseamnă nicidecum sfîrșitul procesului analitic. Mai mult chiar, confruntarea cu inconștientul continuă, în același sens ca și la cei care nu au renunțat la munca cu medicul. (C.G. Jung: Psihologie și alchimie, Teora, 1996, vol. I, p.10)

Această confruntare urmărește asimilarea imaginilor arhetipale, într-un cuvînt procesul de individuație, proces amplu care face trecerea de la eul parcelat la cel total, la totalitatea psihică.

Pe scurt, este vorba de o extensie a conștiinței, care include astfel sensurile și semnificațiile materialelor arhetipale.

Din metodele folosite de Jung în procesul analitic, cităm:

Testul de asociații libere
Test folosit în determinarea complexelor inconștiente, constă în înregistrarea timpului mediu de reacție la anumite cuvinte-stimul alese de analist.

Analizatul este pus să răspundă spontan cu orice cuvînt care îi vine în minte la cuvintele inductoare rostite de analist. Timpul de reacție al analizatului indică complexe psiho-afective care pot fi descifrate cu ajutorul asociațiilor la cuvintele inductoare.

Notă: Există un test de asociații libere care calculează automat cuvintele-problemă (deocamdată numai în limba negleză). Click aici...

Analiza viselor
Pînă la un punct, urmează metoda lui Freud: asociațiile libere, planul obiectului, interpretarea reductivă. Jung a adăugat însă cîteva idei noi: amplificarea conținutului visului, planul subiectului, aspectul prospectiv etc.
Detalii...

Imaginația activă
Procedeul constă în a lăsa fanteziile interioare să se deruleze liber, dar nu ca un privitor detașat sau contemplativ, ci ca un actor care ia parte la acțiune, care joacă un rol în fantasme.

Fantasmele sînt produse ale inconștientului și trebuie integrate în conștiință printr-o elaborare ulterioară.

Analiza simbolurilor
Simbolurile sînt prezente în vise și fantezii. Analiza lor facilitează asimilarea conținuturilor inconștientului și produce extensia coștiinței.
Detalii...

Alte variații ale acestor metode întîlnim în practici ca desenul (reprezentări ale unor viziuni intuitive sau onirice ale totalității prin mandala), modelajul, scriitura spontană etc.

icon

Resurse:

- Am publicat un scurt articol care ilustrează analiza unui caz de panică cu ajutorul metodei jungiene de interpretare a viselor - click aici.

- Vezi și exemplul de analiză a dublei personalități - click aici.

Vom mai publica și alte articole tematice, de aceea îți sugerăm să te înscrii pe lista noastră de informații și noutăți - vezi linkul newsletter din bara de meniu.

©2020, AROPA. Toate drepturile rezervate.