Carl Jung > Simbolism

Analiza simbolurilor onirice

Analiza simbolurilor este o componentă de bază a metodei analitice a lui Jung. El i-a dedicat o mulțime de lucrări din care semnalăm Psihologie și alchimie.

Ouroboros
Ouroboros - șarpele care își înghite coada - unul din simbolurile totalității supus analizei de Jung
Simbolurile apar adeseori în vise și de aceea solicită aportul analistului în descifrarea lor. (1)

Spre deosebire de Freud, care reduce aproape toate simbolurile onirice la sexualitate, Jung susține că simbolurile sînt indicații privind arhetipurile incoștientului colectiv și în special Sinele (arhetipul centrului). (2)

Iată un exemplu de analiză a simbolismului pătratului aplicată unui vis:

    16. VIS:
    Sunt mulți oameni. Toți merg în pătrat, mișcîndu-se de la dreapta la stînga. Cel ce visează nu se află în mijloc, ci lateral. Se spune că s-ar vrea reconstruit gibonul.

    Aici apare pentru prima dată pătratul. Se poate să fi rezultat din cerc prin cele patru persoane. (Acest lucru se va confirma mai tîrziu.) Problema cvadraturii cercului a preocupat mințile Evului Mediu, ca și piatra (lapis), ca și "tinctura rubea" si "aurum philosophicum". Cvadratura cercului este un simbol al lui "opus alchymicum", dizolvînd unitatea haotică de la început în patru elemente și reunindu-le apoi pe acestea într-o unitate superioară. Unitatea este reprezentată prin cerc, cele patru elemente prin pătrat. Producerea lui unu din patru a decurs dintr-un proces de distilare, respectiv sublimare, care s-a desfășurat sub formă "circulară"; ceea ce înseamnă că produsul distilat a fost supus diferitelor distilări, pentru ca "sufletul" sau "spiritul" să fie extrase în forma lor cea mai pură. De regulă, rezultatul este denumit quintesență, ceea ce nu înseamnă că aceasta este singura denumire a "unității" sperate, dar niciodată atinse. Are, după cum spun alchimiștii, "o mie de nume" ca și "materia prima". Despre distilarea circulară, HEINRICH KHUNRATH spune în "Confesiunea sa: "Prin circumrotație sau rotație circulară filozofică a cvaternității a fost adusă la cea mai înaltă si mai pură simplitate ... Monadis Catholicae plusquamperfectae. Unul impur, grosolan devine unu subtil, de o puritate superioară" ș.a.m.d. Sufletul si spiritul trebuie despărțite de corp, ceea ce seamănă cu o moarte. "De aceea spune si Paulus Tarsensis: Cupio dissolvi et esse cum Christo...de aceea, dragul meu filozof, tu trebuie să prinzi sufletul si spiritul Magneziei". Spiritul (respectiv spiritul și sufletul) este ternarius (cifra trei) care mai întîi este despărțit de corpul său, iar după purificarea acestuia este reintegrat acestuia. Corpul este desigur al patrulea. De aceea, KHUNRATH se referă la citatul din PSEUDO-ARISTOTEL, unde din triunghiul aflat în patrulater se formează din nou cercul. Acest cerc reprezintă, alături de Ouroboros, balaurul care se autodevoră mușcîndu-și coada, mandala alchimică fundamentală. Mandala estică, în special lamaistă, conține de regulă un plan patrulater, Stupa. Că acesta semnifică într-adevăr o clădire se vede după mandalele realizate în relief. Odată cu figura pătratului apare acolo si ideea de casă sau templu, respectiv ideea unui spațiu interior, îngrădit. Stupă trebuie, conform ritualului, să se rotească înspre dreapta, deoarece rotirea spre stînga aduce necazuri. Stînga (sinister) semnifică partea inconștientă. Mișcarea spre stînga înseamnă o mișcare în direcția inconștientului, pe cînd cea din dreapta este "corectă" si țintește spre conștiință. În măsura în care, în Est, aceste conținuturi inconștiente au căpătat, prin exerciții îndelungate, anumite forme care exprimă inconștientul, ele trebuie să fie preluate de conștiință și reținute de aceasta. Intr-un mod asemănător se desfășoară si Yoga, în măsura în care aceasta este cunoscută ca practică fixată. Yoga imprimă conștiinței forme fixe. (C.G. Jung: Psihologie și alchimie, vol. I, p. 120-122, Teora, 1996).

Melusina
Melusina apare în analizele lui Jung și în special în Psihologie și alchimie (aici, melusină cu două cozi)

Note:
1. Jung a introdus metoda amplificării atunci cînd interpretează un vis și nu are la dispoziție asociațiile visătorului.

2. Un articol comparativ al abordării simbolurilor (Simbol și simbolism la Freud și Jung) a fost publicat în revista OMEN nr. 12. Revista se poate procura de la adresa librăriei AROPA: https://www.psihanaliza.org/aropa/reviste_4.html#12.

©2023, AROPA. Toate drepturile rezervate.