Carl Jung > Arhetipuri

Noţiunea de arhetip la Jung

Arhetip

În lucrarea Dialectica eului şi inconştientului*, Jung descrie procesul de confruntare a eului cu inconştientul sau mai precis cu conţinuturile inconştientului, cu imaginile arhetipale. Dintre acestea el citează cîteva, universale: Umbra, Anima/Animus, Bătrînul înţelept şi Personalitatea Mana.

Dar ce este arhetipul? Un dat ereditar care modelează şi transformă conştiinţa individului. Un dat care se defineşte mai degrabă printr-o tendinţă decît prin conţinuturi specifice, imagini etc. moştenite. O matrice care determină atît conduita omului cît şi ideile şi conceptele sale pe plan etic, moral, religios, cultural.

Jung vorbeşte despre arhetipuri (iniţial numite "imagini primordiale") ca despre trăsăturile comportamentale înnăscute (patterns of behaviour) ale biologilor. Deci, tendinţe înnăscute care modelează conduita umană.

"Noţiunea de arhetip - scrie Jung - derivă din observaţia repetată adeseori că miturile şi poveştile literaturii universale conţin teme bine definite care reapar pretutindeni şi întotdeauna. Întîlnim aceleaşi teme în fanteziile, visele, ideile delirante şi iluziile indivizilor care trăiesc în zilele noastre."

Aceste imagini tematice sînt reprezentări ale arhetipurilor, au la bază un arhetip. Ele ne impresionează, ne influenţează şi ne fascinează.

Arhetipurile nu au un conţinut determinat "decît din momentul în care devin conştiente, adică alimentate cu materialul experienţei conştiente... Arhetipul este vid, el este un element pur formal, nimic altceva decît o posibilitate de preformare, tendinţă de reprezentare dată a priori".

Arhetipul are o natură duală - în termeni de morală comună, el este deopotrivă pozitiv şi negativ, luminoas şi întunecos, inspirînd sentimentele cele mai amestecate şi, evident, o confuzie, uneori patologică, la nivelul înţelegerii raţionale.

Arhetipurile sînt conţinuturile inconştientului colectiv.

Arhetipurile corespund instinctelor care, şi ele, nu pot fi recunoscute ca atare decît din momentul în care se manifestă în intenţie sau act.

În fine, arhetipul este psihoid (de tip psihic) dar poate căpăta şi aspecte materiale acţionînd deopotrivă pe plan psihic şi material. AROPA.

Citeşte despre:

Persona - Anima

Animus - Umbra

Sinele - Bătrînul înţelept (în curînd)

icon

Resurse online:

* Cartea citată la începutul articolului este Dialectica eului şi inconştientului (traducerea titlului din franceză). Poate fi procurată în limba engleză ca parte din lucrarea Two Essays in Analytical Psychology. Adresa Amazon.com: https://amzn.to/31A1vKo

-> Cursul nostru online - Jung şi visele - oferă exemple comentate de vise în care apar arhetipuri. Mai multe informaţii aici...

--
Imaginea: https://storygrid.com/hero-archetype/

©2023, AROPA. Toate drepturile rezervate.