Carl Jung > Arhetipuri: Animus

Arhetipul animus

Animus este arhetipul raţiunii şi al spiritului la femeie. Este aspectul masculin al psihicului feminin, aşa cum anima este aspectul feminin al psihicului masculin.

Mr. Spock - imaginea animus
Raţional şi inflexibil, Spock, eroul din Star Treck, este ilustrarea perfectă a animusului, adică a masculinităţii feminine
Acest arhetip este proiectat în diverse imagini şi personaje masculine cum ar fi mari artişti, eroi, războinici, sportivi, filozofi etc. Atunci cînd se identifică cu animus (inflaţie cu animus), femeia dezvoltă o tendinţă raţională excesivă, care poate conduce la atitudini de critică excesivă şi încăpăţînare.

La femeia afectată de animus, interesată de probleme intelectuale, găsim nevoia de a impune şi menţine o listă riguroasă şi schematică de valori considerate cele mai importante. Nu există reflecţie în legătură cu valabilitatea acestor valori şi nici nevoia de a discuta despre ele. Există doar compulsia de a le impune altora. Lipsa bunului simţ este notorie.

Dar cum relaţionează femeia cu animus înăuntrul ei? Există un studiu important despre animus scris de Ema Jung. Iată ce zice ea:

    Ceea ce trebuie să învingem noi, femeile, în relaţie cu animus nu este mîndria ci lipsa de încredere în noi înşine şi rezistenţa inerţiei. Pentru noi problema nu se pune în a ne mai micşora ci în a ne ridica . (Animus and Anima, Spring Publications, Dallas, Texas, 1978).

Jung despre animus

Femeia este compensată de un element masculin şi de aceea inconştientul ei are, ca să spunem aşa, o amprentă masculină. Aceasta conduce la o diferenţă psihologică considerabilă între bărbaţi şi femei, şi de aceea am numit factorul proiectiv în femeie animus, care înseamnă minte sau spirit. (The Syzygy: Anima and Animus , Collected Works, 9ii, par. 28f.)

Animus este ca un depozit al tuturor experienţelor ancestrale ale femeii vizavi de bărbat - şi nu numai pentru că el este şi o fiinţă creativă şi proceativă, şi nici în sensul creativităţii masculine, ci în sensul că el aduce ceva ce am putea numi... cuvîntul ziditor. (Anima and Animus, Collected Works 7, par. 336.)

  ^ Înapoi la secţiunea arhetipuri

Home | Jung Bio | Teorii | Analiza | Articole

Cursuri online | Publicaţii

Caută | Newsletter | Contact

 

©2023, AROPA. Toate drepturile rezervate.