Carl Jung > Arhetipuri: Sinele

Ce este Sinele la Jung

Sinele este arhetipul totalității psihice. El nu este identic cu eul ci se situează cumva deasupra sau altfel spus la jumătatea distanței dintre eu și inconștient.

Realizarea sinelui este scopul final al procesului de individuație. Jung a observat că în unele cazuri cursul psihoterapiei pacienților săi nu se întrerupe o dată cu atingerea unei mai bune adaptări la realitate, ci continuă de la sine tinzînd spre un scop care nu este prezent în eu. Acest scop este realizarea Sinelui.

Sinele este de fapt o conjuncție (unire) a conștiinței și inconștientului. Această conjuncție se realizează treptat prin asimilarea conținuturilor inconștientului, cu ajutorul viselor interpretate în manieră jungiană.

Diagrama yin-yang foto
Diagrama yin-yang este reprezentarea perfectă a ideii de unire a contrariilor. În fiecare din cele două suprafețe - albă și neagră - este prezentă cealaltă sub forma unui punct
Sinele apare în vise, mituri și basme ca o "personalitate superioară", ca de pildă rege, erou, profet, salvator. Ca simbol al totalității el apare ca cerc, pătrat, cruce, cuadratura cercului sau mandala. Cînd reprezintă unirea opușilor, el este o dualitate unificată cum ar fi Tao - care conține contrariile yin-yang - eroul și adversarul său (demon, dragon), Faust și Mefistofel etc. În acest caz contrariile sînt însă unite și reprezentate ca atare printr-o totalitate suficientă, imposibil de realizat pe cale conștientă.

O figură des întîlnită în visele omului modern, Sinele este personajul jumătate om - jumătate animal sau, pe plan etic, călugăr și concomitent desfrînat. Realizarea pe planul personal al acestei unități între contrarii este tocmai scopul procesului de individuație.

Dar poate că cel mai important aspect al Sinelui este caracterul numinos al experienței sale. După Jung, experiența Sinelui pe plan empiric este similară cu o revelație religioasă. Sinele fiind, psihologic vorbind, echivalentul conceptului de zeitate supremă.

Identificarea eului cu Sinele poate produce o inflație sau, în vorbele lui Jung, "un soi de superman nebulos cu un eu dilatat". (On the Nature of the Psyche, CW 8, par. 430, trad. J.C.)

Jung despre Sine și procesul de individuație

Simbolurile procesului de idividuație care apar în vise sînt imagini de natură arhetipală care descriu procesul de centrare sau de producere a unui nou centru al personalității. O idee generală despre acest proces poate fi desprinsă din eseul meu: "Relațiile dintre eu și inconștient". Din anumite motive menționate acolo, numesc acest centru "sine", care ar trebui înțeles ca totalitate a psihicului. Sinele nu este doar centrul, ci și întrega circumferință care îmbrățișează deopotrivă conștientul și inconștientul; el este centru acestei totalități, așa cum eul este centrul conștiinței. (Psychology and Alchemy, Princeton University Press, 1993, par. 4, trad. J.C.)

  ^ Înapoi la secțiunea arhetipuri

Home | Jung Bio | Teorii | Analiza | Articole

Cursuri | Publicații

Caută | Forum | Contact

 

©2022, AROPA. Toate drepturile rezervate.