Carl Jung > Arhetipuri: Sinele

Ce este Sinele la Jung

Sinele este arhetipul totalităţii psihice. El nu este identic cu eul ci se situează cumva deasupra sau altfel spus la jumătatea distanţei dintre eu şi inconştient.

Realizarea sinelui este scopul final al procesului de individuaţie. Jung a observat că în unele cazuri cursul psihoterapiei pacienţilor săi nu se întrerupe o dată cu atingerea unei mai bune adaptări la realitate, ci continuă de la sine tinzînd spre un scop care nu este prezent în eu. Acest scop este realizarea Sinelui.

Sinele este de fapt o conjuncţie (unire) a conştiinţei şi inconştientului. Această conjuncţie se realizează treptat prin asimilarea conţinuturilor inconştientului, cu ajutorul viselor interpretate în manieră jungiană.

Diagrama yin-yang foto
Diagrama yin-yang este reprezentarea perfectă a ideii de unire a contrariilor. În fiecare din cele două suprafeţe - albă şi neagră - este prezentă cealaltă sub formă de punct de culoare opusă
Sinele apare în vise, mituri şi basme ca o "personalitate superioară", ca de pildă rege, erou, profet, salvator.

Ca simbol al totalităţii el este reprezentat prin figuri geometrice: cerc, pătrat, cruce, cuadratura cercului sau mandala.

Cînd reprezintă unirea opuşilor, el este o dualitate unificată cum ar fi Tao - care conţine contrariile yin-yang - eroul şi adversarul său (demon, dragon), Faust şi Mefistofel etc.

În acest caz contrariile sînt însă unite şi reprezentate ca atare printr-o totalitate suficientă, imposibil de realizat pe cale conştientă.

O figură des întîlnită în visele omului modern, Sinele este personajul jumătate om - jumătate animal sau, pe plan etic, călugăr şi concomitent desfrînat. Realizarea pe planul personal al acestei unităţi între contrarii este tocmai scopul procesului de individuaţie.

Dar poate că cel mai important aspect al Sinelui este caracterul numinos al experienţei sale. După Jung, experienţa Sinelui pe plan empiric este similară cu o revelaţie religioasă. Sinele fiind, psihologic vorbind, echivalentul conceptului de zeitate supremă.

Identificarea eului cu cu arhetipul sinelui poate produce o inflaţie sau, în vorbele lui Jung, "un soi de superman nebulos cu un eu dilatat". (On the Nature of the Psyche, CW 8, par. 430, trad. J.C.)

Jung despre Sine şi procesul de individuaţie

Simbolurile procesului de idividuaţie care apar în vise sînt imagini de natură arhetipală care descriu procesul de centrare sau de producere a unui nou centru al personalităţii. O idee generală despre acest proces poate fi desprinsă din eseul meu: "Relaţiile dintre eu şi inconştient". Din anumite motive menţionate acolo, numesc acest centru "sine", care ar trebui înţeles ca totalitate a psihicului. Sinele nu este doar centrul, ci şi întrega circumferinţă care îmbrăţişează deopotrivă conştientul şi inconştientul; el este centru acestei totalităţi, aşa cum eul este centrul conştiinţei. (Psychology and Alchemy, Princeton University Press, 1993, par. 4, trad. J.C.)

  ^ Înapoi la secţiunea arhetipuri

Home | Jung Bio | Teorii | Analiza | Articole

Cursuri online | Publicaţii

Caută | Newsletter | Contact

 

©2023, AROPA. Toate drepturile rezervate.