Carl Jung > Mandala

Jung şi Mandala

Mandala jungiana
Mandala jungiană - reprezentare grafică a centrului.
(click pe imagine pentru
versiune mărită)
.
Mandala este o reprezentare grafică a centrului (Sinele la Jung). Ea poate apărea în vise şi viziuni sau poate fi creată spontan prin desenare. Ea este prezentă în reprezentările culturale şi religioase.

Exemple de mandala există în toate culturile vechi. O găsim în creştinism sub forma frescelor cu imagini animaliere reprezentînd pe apostoli (şi zodiacul). Zodiacul astrologic şi versiunile lui sînt exemple de mandala. De asemenea, în practicile spirituale indiene sau panindiene găsim exemple fascinante de mandala, cu simboluri ale panteonului local.

În practicile yoga mandala poate fi un suport pentru meditaţie sau o imagine care trebuie internalizată prin absorbţie mentală. Această imagine organizează energiile şi forţele interioare ale adeptului şi le pune în relaţie cu eul său.

În general, o mandala este o figură geometrică - pătrat sau cerc, abstractă şi statică, sau o imagine vie formată din obiecte şi/sau fiinţe.

În visele noastre mandala indică fenomenul de centrare a eului individual în raport cu totalitatea psihică. În visele moderne o mandala poate fi un dispozitiv electronic sofisticat - un ceas electronic, de exemplu - o maşinărie circulară. OZN-urile văzute pe cer sau în vise sînt şi ele adeseori mandala.

Mandala crestina
Mandala creştină cuaternară
(click pe imagine pentru versiunea mărită)
Alte imagini de mandala pot fi fîntînile circulare, parcurile şi aleile lor radiale, pieţe pătrate (squaruri), obeliscuri, clădiri în formă circulară sau pătrată, lacuri, fluvii (reţele de apă radiale).

În terapia jungiană, care include recunoaşterea şi integrarea conştientă a conţinuturilor inconştientului colectiv, se foloseşte adeseori desenul spontan al mandalei. Există o mulţime de ilustraţii care atestă această tehnică practicată de însuşi Jung.

Jung despre mandala

Mandalele mele erau criptograme privitoare la starea sinelui care mi se prezenta mereu alta, zilnic. În ele am văzut sinele - adică, întreaga mea fiinţă - activînd. Mai precis, la început abia întrezăream semnificaţia lor; dar mi se păreau în cel mai înalt grad importante şi le-am păstrat ca pe nişte perle preţioase. Aveam sentimentul clar că ele erau ceva central iar, cu timpul, am căpătat prin ele o concepţie vie despre sine. M-am gîndit că sinele este ca o monadă care sînt eu - lumea mea. Mandala reprezintă această monadă, şi corespunde naturii microscopice a psihicului. ( Memories, Dreams, Reflections, Vintage Books, 1989, p. 196).

icon 

Resurse online:

  • Un articol despre mandala în vise şi semnificaţia ei găseşti în cursul nostru Jung şi visele - detalii aici.
     
  • Mai multe detalii despre mandala găseşti în capitolul 3 - Simbolistica mandalei - din lucrarea lui Jung Psihologie şi alchimie (vezi secţiunea bibliografie).
     
  • Lucrarea dedicată fenomenului OZN - Flying Saucers : A Modern Myth of Things Seen in the Skies - include un capitol despre OZN-uri văzute în vise şi semnificaţia lor psihologică. Cartea nu a fost publicată în româneşte. Poate fi procurată în engleză de la Amazon.com: https://amzn.to/2WDGnis.

©2023, AROPA. Toate drepturile rezervate.