Carl Jung > Articole

Exemplu de utilizare a I Ching
la interpretarea viselor

de Jean Chiriac

Un pacient a visat recent că vorbea despre boala sa cu un amic pe care nu l-a mai revăzut de foarte mult timp. Amicul şi-a arătat surprinderea că visătorul nu mai bea (ca urmare a interdicţiilor tratamentului) şi şi-a exprimat îndoiala că diagnosticul şi tratamentul sînt corecte. În vis, el insista foarte mult ca visătorul să consulte medicii "americani" care se aflau chipurile ca într-o misiune în ţară. El era convins ca aceşti medici vor reevalua diagnosticul şi mai ales indicaţiile de tratament cu interdicţiile respective.

Interpretarea clasică, freudiană(1), îi aminteşte visătorului de unchiul G., pensionar, fost medic veterinar cu care avea discuţii foarte pasionante pe diverse teme spirituale. Un om la care ţinuse foarte mult în urmă cu circa 30 de ani şi care îl apreciase la rîndul său foarte mult. Acest unchi a readus pe tapet relaţia visătorului cu tatăl său, atunci cînd mama lui a divorţat de el, iar visătorul şi-a exprimat dorinţa să rămîn cu tatăl.

Probabil că era o exagerare (alegerea tatălui) prin care dorea să o pedepsească pe mamă. Înapoi în prezent, situaţia infantilă a fost pusă în corespondenţă cu relaţia visătorului cu  soţia sa şi angajaţii ei. Unul din angajaţii ei îi crează în mod special probleme, dar visătorul nu s-a arătat foarte critic la adresa lui, poate din aceleaşi motive ca atunci cînd l-a ales pe tată (în loc de mamă).

Visul este interpretat apoi, la sugestia terapeutului, şi cu ajutorul oracolului schimbărilor, I Ching. Întrebarea pusă oracolului a fost: care e semnificaţia Hexagrama 29visului? Oracolul a răspuns cu hexagrama 29, Abysmal - Abisul (în traducerea lui Wilhelm), cu două trăsături pe locul 1 şi 4.

Hexagrama vorbeşte la modul general de pericol şi arată calea prin care se poate ieşi din el. Judecata spune:

If you are sincere, you have success in your heart,
And whatever you do succeeds.

Dacă eşti sincer ai succes în inima ta,
Şi orice faci izbuteşte.

Cele două trăsături care se modifică nuanţează răspunsul. Prima, 6 pe locul 1, spune:

Repetition of the Abysmal.
In the abyss one falls into a pit.
Misfortune.

Repetarea abisului.
În abis se cade într-o gaură.
Nenoroc.

A doua, pe locul 4:

A jug of wine, a bowl of rice with it;
Earthen vessels
Simply handed in through the Window.
There is certainly no blame in this.

O cană cu vin şi un bol cu orez;
Veselă de pămînt
Oferită cu simplitate prin fereastră.
Cu siguranţă nu e ocazie de regret în asta.

Interpretarea nu e complicată: este adevărat că maladia este primejdioasă (cf. abisul care se repetă), dar o dietă moderată (în care e prezent şi vinul) nu strică. De remarcat vesela din pămînt care, spre deosebire de cea modernă, are calitatea de a nu altera alimentele.

Hehagrama 58Hexagrama 29 se transformă (cum este cazul) în 58, The Joyous - Veselul. Judecata nu mai are nevoie de interpretare:

THE JOYOUS. Success.
Perseverance is favorable.

Veselul. Succes.
Perseverenţa este favorabilă.

Să subliniem diferenţele notabile de interpretare dintre versiunea freudiană şi cea care foloseşte oracolul: în cea freudiană am explorat viaţa emoţională a visătorului cu un popas în copilărie şi o revenire la actualitatea care repetă trecutul. Cea inspirată de oracol are o cu totul altă orientare. Ea vorbeşte despre problemele actuale ale visătorului şi de soluţionarea lor pornind de la o dietă alimentară ponderată (în vis se vorbea iniţial de interdicţia totală de a bea).

"Prietenul" din vis pare a fi o entitate recunoscută în antichitate ca o personificare divină a medicinei, un soi de Esculap sau Asclepios. El ştie mai bine care este adevăratul diagnostic şi tratamentul care se impune.

Note:
1. Să amintim discipolilor jungieni că interpretarea viselor la Jung urmează aceiaşi paşi ca şi la Freud: mai precis, porneşte de la
asociaţiile visătorului. Numai dacă aceste asociaţii lipsesc se face apel la metoda amplificării .

Mai multe despre I Ching:

icon 

^ Înapoi la secţiunea Articole

Home | Jung Bio | Teorii | Analiza | Articole

Cursuri online | Publicaţii

Caută | Newsletter | Contact

 

©2023, AROPA. Toate drepturile rezervate.